Ultimate magazine theme for WordPress.

ASA Bolnica i ASA Institut, Stručni skup hirurga: Karcinom debelog crijeva je treći po učestalosti kod muškaraca i žena | RTVTK

0 4


Mjesec mart je posvećen podizanju svijesti o važnostiprevencije i ranog otkrivanja kolorektalnog karcinoma i timpovodom ASA Bolnica i ASA Institut u saradnji saUdruženjem hirurga FBiH, su organizovali stručni skupkolorektalnih hirurga koji su govorili o ovoj temi s fokusom naprevenciju i liječenje karcinoma debelog crijeva. Učesnici, predstavnici različitih medicinskih ustanova u BiH, hirurzi saznačajnim iskustvom, iznijeli su trenutne trendove i dostupnemetode prevencije ovog oboljenja.

“Cilj ovakvih skupova je umrežavanja stručnjaka, razmjenaiskustava te poticanja stanovništa posebno onih u rizičnojgrupi (iznad 45 godina starosti) na pravovremene pregledu i prevenciju, u smislu izbjegavanja određene ishrane koja je označena kao rizična. Također je cilj potaknuti zdravstveneustanove na preventivne preglede i skrining (homokultnitestovi, imunohistohemijski testovi, kolonoskopije i dr.) kakobi se na vrijeme otkrila bolest iIi započelo liječenje. Time bi se podigao nivo zdravstvene zaštite stanovništa, a istovremenoizbjegli ogromni troškovi liječenja ovakvih pacijenata.” – istakao je između ostalog prof.dr. Nedžad Kadrić, specijalistaopšte hirurgije i subspecijalista kardiohirurgije, šef Odjelaopšte i abdominalne hirurgije ASA Bolnice koji je i članEvropskog udruženja endoskopskih hirurga (EAES) i Udruženja hirurga Federacije Bosne i Hercegovine.

Na skupu hirurga su govorili su i doc.dr.sci. Daria Ler, direktorica ASA Instituta o temi “Genetske i biološkekarakteristike kolorektalnog carcinoma”, dr.med. Mario Gučanin Gazibarić, o temi “ Endoskopski/otvoreni hirurškipristup” iz Bolnice Dr. Fra Mato Nikolić, a o ERAS protokolugovorio je doc.dr.sci. Anhel Koluh iz Kantonalne bolniceZenica.

Prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za javnozdravstvo, procenat smrtnosti od karcionoma debelog crijevaiznosi 5,9% i nalazi se na trećem mjestu po učestalosti i kodmuškaraca i kod žena, istaknuto je na skupu te je rečenokako je jedan od značajnih faktora koji doprinosi visokojsmrtnosti od ove bolesti činjenica da je prvi stadij bolestiuglavnom bez simptoma, ili su oni nespecifični, pa oboljelitraže stručni savjet i pomoć tek kada je bolest uznapredovala. Tada liječenje postaje otežano i neizvjesno, što smanjuješanse za izlječenje.

Zbog svega navedenog, neophodno je istaći značajintenziviranja aktivnosti kojima se pažnja usmjerava ne samona mogućnost, već i na neophodnost korištenja dostupnihmjera prevencije u okviru zdravstvenog sistema kao što je skrining program raka debelog crijeva.

Skrining omogućava ne samo otkrivanje raka debelog crijevau ranoj fazi, već i otkrivanje početnih, prekanceroznihpromjena, čijim se uklanjanjem sprječava nastanak raka. Ranim otkrivanjem raka debelog crijeva povećava se mogućnost izlječenja, poboljšava kvalitet života i produžavaperiod preživljavanja uz istovremeno smanjenje troškovaliječenja i njege oboljelih. 

Stručnjaci su naglasili važnost multidisciplinarnog pristupa u rješavanju zdravstvenih poteškoća te je naglašena saradnja  između ljekara porodične medicine, onkologa, patologa  i javnozdravstvenih stručnjaka kako bi se osiguralasveobuhvatna skrb, tačna dijagnoza i učinkovito liječenjepacijenata.

Simpozij kolorektalnih hirurga je treći po redu skup stručnjakaiz različitih oblasti medicine koji su organizovali ASA Bolnica i ASA Institut s ciljem skretanja pažnje javnosti i stručnjaka napotrebu  prevencije i ranog otkrivanja različitihoboljenja.Prijatelji simpozija Proma d.o.o, Johnson & Johnson, Tuzla – Farm.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.