Ultimate magazine theme for WordPress.

Avdičević i ostali: Razmjena na ulazu u Priboj prema Teočaku

0 1


Dževad Avdičević ispred Suda BiH. Foto: BIRN BiH

Branko Jevtić je posvjedočio da je prije rata živio u Lokanju u porodičnoj kući, a poslije je mobilisan u Prvi bataljon Lokanj, brigada Zvornik. Dodao je da je bio i zamjenik komandanta za pozadinu te predsjednik mjesne zajednice.

Svjedok je prisjetio borbenih dejstava 4. decembra 1993. te vijesti da je zarobljen Rajo Đorđić. Naveo je da je razmjena organizovana 17. februara, kada je na strani VRS-a bila prisutna i Bijeljinska brigada.

Kako je kazao, razmjena je bila na ulazu u Priboj, prema Teočaku, a tijela pripadnika VRS-a prevezena su kamionom u Zvornik. On je potvrdio da je i porodica Đorđića prisustvovala razmjeni.

Nakon što mu je Tužilaštvo predočilo potvrdu o dobrovoljnoj predaji predmeta, kao i zapisnik o predaji, svjedok je potvrdio svoj potpis na dokumentu na kojem se navodi da je predao i CD s videosnimkom razmjene od 17. februara 1994.

Odbrane su prigovorile na zakonitost njegovog svjedočenja, kao i na autentičnost CD-a.

Jevtić je, nakon što je Tužilaštvo pustilo videosnimak u sudnici, potvrdio događaj kojem je i prisustvovao, a na kojem je prepoznao dva kamiona VRS-a i Armije BiH.

Odgovarajući na upit Odbrana, svjedok je negirao da je prva akcija VRS-a bila napadnog karaktera. Naveo je da ne zna da li je dovedeno pojačanje zbog napadnih dejstava. Svjedok je negirao da je čuo ili vidio u kojim okolnostima je zarobljen Đorđić. Dodao je da ga je na kamionu tokom razmjene vidio mrtvog.

Za zlostavljanje trojice zarobljenih pripadnika VRS-a u Rastošnici, kao i strijeljanje dvojice po prijekom sudu, optuženi su Dževad Avdičević, Ahmed Hadžajlić i Izet Ikanović. Prema optužnici, oni su bili na komandnim pozicijama u Armiji BiH na području Teočaka i Kalesije.

Drago Tešić je posvjedočio da je 1992. mobilisan u Lokanjski bataljon, gdje je obavljao funkciju pomoćnika komandanta za moral i vjerska pitanja. Ispričao je da su krajem 1993. vođene borbe na linijama koje je pokrivao Lokanjski bataljon te da su 4. decembra izgubili tri do četiri čovjeka.

Kazao je da su postojale informacije o mučenju zarobljenog Raje Đorđića. Prisjetio se i drugog napada koji je bio polovinom decembra, kada je zarobljeno još ljudi.

Tešić je za razmjenu 17. februara rekao da su bila dva živa čovjeka bošnjačke nacionalnosti sa strane VRS-a, te jedan živ pripadnik VRS-a na strani Armije BiH, a za kojeg je poslije saznao da se zvao Ljuban. Dodao je da je tada razmijenjen i Đorđić, čije tijelo nije vidio.

U unakrsnom ispitivanju, Tešić je naveo da može biti tačno da je mobilisan 6. aprila 1992. te da je pripadnik VRS-a bio do polovine augusta 1994. Kazao je da ne zna je li se radilo o vojnicima ili civilima koje su razmijenili.

Suđenje se nastavlja 24. maja.


Post Views: 5

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.