Ultimate magazine theme for WordPress.

BORKA RUDIĆ ZA ‘SB’: Ministar Delić kriminalizira novinare jer su otkrili njegov potencijalni kriminal; neprihvatljivo je da Tužilaštvo KS traži od novinara da otkrivaju izvore!

0 1


[{“img”:”/img/vijesti/2024/02/borka_rudic.jpg”,”full”:”/img/vijesti/2024/02/borka_rudic.jpg”,”caption”:”Borka Rudiu0107 Foto: Samir Saletoviu0107 / SB”,”bg”:”100f0f”},{“img”:”/img/vijesti/2024/02/adnan_delic_sb_1.jpg”,”full”:”/img/vijesti/2024/02/adnan_delic_sb_1.jpg”,”caption”:”Adnan Deliu0107 Foto: Arhiv SB”,”bg”:”5675b3″}]

Neprihvatljivo je da se novinari ispituju o tome ko su im izvori informacija. Zaštita izvora informacija je ključni postulat u Deklaraciji o zaštiti i promoviranju istraživačkog novinarstva Vijeća Evrope, kaže za Slobodnu Bosnu Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja BH novinari, komentirajući zahtjev Tužilaštva Kantona Sarajevo da se saslušaju novinari medija koji su pisali o podjeli novca udruženjima u Federaciji BiH.

Podsjetimo, Tužilaštvo KS naredilo je pripadnicima MUP-u KS da “prikupe generalijske podatke” o novinarima koji su objavili dokumente Ministarstva rada i socijalne politike FBiH, koji su se odnosili na pokušaj ministra Adnana Delića da nezakonito podijeli 728 hiljada maraka namijenjenim udruženjima u Federaciji, objavio je jutros portal Istraga.

Predmet je formiran na osnovu prijave ministra Adnana Delića koji je zatražio da pravosudne i policijske institucije ispitaju ko je novinarima Istrage, Slobodne Bosne i Hayata dostavio dokumente koji ga kompromitiraju. 

Predmetnim zahtjevom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo između ostalog naloženo je da se od web portala Hayat.ba pribavi podatak da li su imali na uvid sporne akte, te ukoliko jesu na koji način su pribavljeni sporni akti (ili fotografije istih), i to akt Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj:07-11/13-1963/23 od 19.9.2023. godine, akt Federalnog ministarstva finansija broj:05-02-4-5943/23 od 17.8.2023. godine i broj: 05-02-4-5943-1/23 od 5.9.2023. godine, kao i da se pribave generalijski podaci o novinarima koji su napisali gore pomenuti tekst, a kako bi se isti saslušali u svojstvu svjedoka navedeno je u aktu MUP-a Kantona Sarajevo dostavljenom na adresu Hayata.

Prije svega, neshvatljivo je da ministar Delić pokušava kriminalizirati novinare koji kritički pišu o tome na koji način on kao javni zvaničnik donosi odluke, i u ovom konkretnom slučaju o načinu na koji je pokušao da nezakonito dodijeli ogromna sredstva iz budžeta Ministarstva, odnosno Federacije BiH. Mediji imaju pravo da propituju svaku odluku i svaki postupak na kritički način kako bi pokazali javnosti I građanima na koji način zvaničnici koje građani plaćaju obavljaju svoje dužnosti.

To pravo novinarima je dato kroz sve međunarodne akte i domaće zakone, posebno kroz Deklaraciju o slobodi političke debate Vijeća Evrope koja kaže da su javni zvaničnici dobrovoljno pristali time što su na funkciji da javnosti izlože svoj način rada, a samim tim su dali i mogućnost novinarima da ih javno kritikuju i propituju njihov rad – kaže Rudić.

Dodaje da javni zvaničnici, uključujući ministra Delića, moraju podnositi veći stepen kritike od strane medija i javnosti nego što to moraju obični građani.

Ono što ministar pokušava kroz podnošenje krivične prijave jeste da zapravo kriminalizuje novinare zato što su otkrili potencijalni kriminal u njegovom ministarstvu. Postavlja se pitanje šta on želi ovim postupkom – da odgovornost za ono što je on uradio prebaci na novinare i medije, tražeći od policijskih i pravosudnih organa da isljeđuju novinare i da otkrivaju svoje izvore? – navodi Rudić.

Nepojmljivo je, naglašava naša sagovornica, da Tužilaštvo Kantona Sarajevo ne zna da novinari imaju pravo ne samo po kodeksima novinarske etike, već i po Zakonu o krivičnom postupku FBiH, na tajnost izvora informacija.

Tražićemo kao udruženje od Tužilaštva KS da odbaci prijavu kao neosnovanu jer je ona u suprotnosti sa Zakonom o krivičnom postupku koji jasno navodi da se novinari ne mogu saslušavati u svojstvu svjedoka jer čuvaju poslovnu tajnu i imaju pravo na zaštitu izvora informacija. Tužilaštvo nema pravo da traži od novinara niti da otkriju svoje izvore informacija ni dokumente koji su imali na raspolaganju, jer ukoliko bi otkrili dokumente posredno bi doveli do izvora informacija. Zato ćemo zatražiti zaustavljanje istrage i ispitivanja novinara od strane policije – naglašava Borka Rudić.

Kaže da novinari ni u kom slučaju ne trebaju otkriti ni dokumente koje su imali na raspolaganju, niti osobe koje su im dostavile te informacije.

Ukoliko na njih bude vršen pritisak da to urade, mi ćemo kao Udruženje pokrenuti postupak protiv osoba koje su od novinara tražile da se izjasne na te okolnosti – zaključila je generalna tajnica BH novinara.

(M.R.)

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.