Ultimate magazine theme for WordPress.

Bosna i Hercegovina i Italija uzajamno će priznavati vozačke dozvole | RTVTK

0 0


Zaključivanjem ovog sporazuma uspostavlja se pravni okvir zа uzajamno priznavanje vozačkih dozvola na osnovi reciprociteta, što je dobra vijest za veliki broj građana BiH koji žive u Italiji i koji rješavanje ovog pitanja čekaju od 2016. godine, navode iz Vijeća ministara BiH

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa utvrđen je novi tekst Prijedloga sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Italije o uzajamnom priznavanju u oblasti zamjene vozačkih dozvola, koji će biti dostavljen Predsjedništvu BiH.

Zaključivanjem ovog sporazuma uspostavlja se pravni okvir zа uzajamno priznavanje vozačkih dozvola na osnovi reciprociteta, što je dobra vijest za veliki broj građana BiH koji žive u Italiji i koji rješavanje ovog pitanja čekaju od 2016. godine, navode iz Vijeća ministara BiH.

Predloženo je da se raniji sporazum koji je u junu 2016. godine prihvatilo Predsjedništvo BiH stavi izvan snage, nakon što druga strana u prethodnom periodu nije izrazila spremnost za njegovo potpisivanje zbog neusuglašenosti određenih pitanja u vezi sa zaštitom osobnih podataka u postupcima izdavanja zamjenskih vozačkih dozvola.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za kontrolu vanjskotrgovinskog prometa oružja i vojne opreme.

Novom odlukom je u sastav komisije imenovan pukovnik Joso Pejić, predstavnik Ministarstva obrane, umjesto brigadira Darka Marjanovića, koji je otišao u mirovinu.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje BiH o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar – oktobar 2023. godine u Bosni i Hercegovini.

Prema statističkim podacima, u 2023. godini je nastavljen rast ekonomske aktivnosti, ali znatno sporiji u odnosu na prethodnu godinu uslijed rasta cijena, slabljenja ekonomskog rasta u zemljama trgovinskim partnerima i djelomično efekta visoke osnovice iz prethodne godine. Ključno uporište ekonomskog rasta predstavlja domaća tražnja kroz povećanje potrošnje i djelomično investicija.

S druge strane, nastavljen je trend usporavanja ekonomske aktivnosti. U periodu janiuar – oktobar 2023. godine registrovan je pad fizičkog obujma industrijske proizvodnje, pad proizvodnje u okviru prerađivačke industrije i rudarstva, dok je u okviru sektora proizvodnje električne energije zabilježen blagi rast.

Kada je u pitanju tržište rada, u junu 2023. se nastavio uvećavati broj zaposlenih u odnosu na prethodni mjesec, kao i u odnosu na septembar 2022. godine. Ipak, primjećuje se da međugodišnja stopa rasta broja zaposlenih osoba usporava od početka godine zbog smanjenja broja zaposlenih u pojedinim djelatnostima, poput prerađivačke industrije. Rast ukupnog broja zaposlenih osoba najviše je potpomognut uvećanjem broja zaposlenih u području djelatnosti trgovine, obrazovanja, pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, kao i djelatnosti informacija i komunikacija.

S druge strane, broj registriranih nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini se nastavio smanjivati, uz postupno smanjenje stope nezaposlenosti.

Uslijed slabljenja ekonomskog rasta i potražnje za bh. izvoznim tržištima zemalja Evropske unije, Bosna i Hercegovina je u periodu januar – oktobar 2023. godine zabilježila pad robnog izvoza. S druge strane, rast svjetskih i potrošačkih cijena u zemlji negativno se odrazio na domaću tražnju, što je rezultiralo smanjenjem uvoza roba u Bosnu i Hercegovinu. Uslijed ovakvih trendova kretanja izvoza i uvoza roba, ukupni robni deficit u pomenutom periodu je bio nešto veći u odnosu na isto isti period prethodne godine.

U 2023. godini inflacija u Bosni i Hercegovini postupno usporava i u oktobru je imala najniži nivo od početka godine.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.