Ultimate magazine theme for WordPress.

Budžet za 2024.godinu

0 2


Budžet Grada Tuzle za period 01.01.-31.12 2024 godine Izvještaj sa javne rasprave o nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2024.g.i Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024.godinu Obrazloženje Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-31.12.2024.godine Odluka o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024 godine Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2024 […]

The post Budžet za 2024.godinu appeared first on Grad Tuzla.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.