Ultimate magazine theme for WordPress.

Čeka se verifikacija dr. Maksić: Nema direktora bez pravog UO KCUS-a

0 0

Vlada Federacije BiH je na posljednjoj, telefonskoj sjednici utvrdila Mišljenje, na prijedlog Ministarstva zdravstva, kojim je saglasna sa Mišljenjem Ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU o tome da je privremeni Upravni odbor Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo dužan raditi u punom kapacitetu i donositi odluke sve dok ga Vlada FBiH ne razriješi.

Podsjećamo, Rješenjem od 5. 1. 2024, Vlada je donijela odluku da se PUO KCUS-a imenuje na tri mjeseca, odnosno do završetka konkursa.

– Ovim aktom oni su nama samo dali saglasnost da možemo dalje da radimo. Ovom odlukom federalne Vlade stekli su se uslovi da Općinski sud u Sarajevu obavi verifikaciju prof. dr. Hajrije Maksić za v. d. generalne direktorice KCUS-a. Aktom federalne Vlade će sve biti završeno i zahtjev je već predat Sudu, kažu nam iz PUO KCUS-a, dodajući da je prof. dr. Maksić imenovana na tri mjeseca, s tendencijom za produžetak rada na ovoj funkciji još toliko.

– Predajom zahtjeva Sudu vjerujem da će se sve uvažiti. Vlada je rekla svoje, to je Ured za zakonodavstvo FBiH rekao još prije nekoliko godina, u nekoj drugoj situaciji, tako da ne vidim tu išta sporno, kaže član PUO dr. Dragan Stevanović.

Dodaje da je donesena i odluka o raspisivanju javnog poziva za stalne članove UO KCUS-a.

– Za imenovanje generalnog direktora vjerovatno će se čekati imenovanje stalnog saziva UO KCUS-a, naglašava dr. Stevanović, dodajući da su postignuti neki dogovori sa federalnim ministrom zdravstva, te da će se ova trakavica moći okončati.

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.