Ultimate magazine theme for WordPress.

Da li je Miloš Lukić ponovio krivično djelo za koje mu se već sudi pred Sudom Bosne i Hercegovine?

0 2


Vlada RS prihvatila je ponudu preduzeća “Drvo-export” iz Teslića za prodaju 56 duluma zemljišta na Jahorini. Odluka je poslata na objavljivanje u Službenom glasniku RS.

S obzirom da je riječ o prodaji zemljišta koja je zabranjena Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom, jasno je da Vlada RS, odnosno resorno Ministarstvo trgovine i turizma RS, koje objavljenom na javnom pozivu, prekršiće zakon koji je nametnuo Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

Da se u ovom slučaju ne radi o incidentu već o praksi nadležnih u entitetu RS pokazuje i saopštenje u Službenom glasniku RS od prije 17 dana kada je donesena odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Republike Srpske na Jahorini direktnom ponudom. objavljeno je. Riječ je o površini od 486 metara kvadratnih, a za realizaciju prodaje zaduženo je Ministarstvo trgovine i turizma.

Također, Vlada RS prihvatila je ponudu za prodaju 56 duluma zemljišta privatnog preduzeća iz Teslića za 41 milion KM.

Objava u Službenom glasniku 02.02.2024. o prodaji zemljišta na Jahorini

Da bi odluka bila objavljena u Službenom glasniku RS, mora potpisati i vršilac dužnosti direktora Službenog glasnika Miloš Lukić, kojem se već sudi zbog nesprovođenja odluke visokog predstavnika.

To znači da je Miloš Lukić, potpisivanjem prodaje imovine koja je pod privremenom zabranom raspolaganja državnom imovinom, direktno i ponovo prekršio Krivični zakon Bosne i Hercegovine, u nedostatku odluke visokog predstavnika.

Slična situacija bila je i sa entitetskim predsjednikom Miloradom Dodikom i prijedlogom Zakona o nepokretnostima RS.

Kada su shvatili da bi Dodik mogao ponoviti krivično djelo za koje mu se već sudi pred Sudom BiH, Narodna skupština RS je naglo povukla prijedlog za dodatno usaglašavanje i nije ga stavila na glasanje. Da je Dodik potpisao uredbu, to bi značilo da bi Tužilaštvo BiH moglo zatražiti i odrediti pritvor.

Hoće li sada državni tužioci tražiti da se Lukiću privede kao odgovorna osoba koja u Službenom glasniku objavljuje odluke koje su suprotne odlukama visokih predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini?

Nepoštovanje zakona i odluka je direktan prst u oko, kako OHR-u u akciji sa Christianom Schmidtom, tako i pomoćniku američkog državnog sekretara Jamesu O’Brienu koji je prilikom nedavne posjete Sarajevu rekao da je imovina pripada Bosni i Hercegovini, a ne entitetima.

“Postoji način da se o imovini razgovara tako što se o tome govori u nadležnim institucijama. Ali polazište je i dalje jasno: imovina pripada državi”, bio je jasan.

Podsjetimo, Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom zabranjuje raspolaganje državnom imovinom kao što su rijeke, šume i šumsko zemljište, koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine svojim odlukama u predmetima odredio kao državnu imovinu. br. U-9/19 i br. U-4/21.

Zabranjeno je i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem za koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u odluci u predmetu br. U-8/19, tada nepokretna imovina na kojoj je do 31.12.1991. godine pravo raspolaganja i upravljanja imala bivša Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina; kao i nepokretnosti koje pripadaju državi Bosni i Hercegovini na osnovu međunarodnog ugovora o pitanjima sukcesije, koji je 29.06.2001. potpisale su države Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Slovenija i Savezna Republika Jugoslavija;

“Bez obzira na odredbe bilo kojeg drugog zakona ili propisa, državnom imovinom može raspolagati isključivo država Bosna i Hercegovina, kao njen nosilac, u skladu sa odredbama ovog zakona. bilo kojom odlukom, aktom, ugovorom ili bilo kojim drugim pravnim instrument kojim je imovina iz člana 1. ovog zakona, suprotno odredbama ovog zakona, ništava“, navodi se u zakonu.

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.