Ultimate magazine theme for WordPress.

Eva Naeher: Kompanije se moraju što prije ozeleniti, a u tome će imati podršku

0 10

Rezultati dva digitalna inovacijska huba (DIH) koja su uspostavljena kroz projekat Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME prošle sedmice predstavljeni su u Sarajevu.

Testiranje

Projekat su sa 6,1 milion eura sufinanisirali Evropska unija i Vlada Savezne Republike Njemačke, a implementirao GIZ. Cilj projekta je stvaranje povoljnog okruženja za tehnološku transformaciju malih i srednjih preduzeća u konkurentnim sektorima, pružajući im bolji pristup inovativnim tehnologijama, vještinama i uslugama.

– Projekat smo započeli 2021. kako bismo donijeli inovativne ideje i digitalna rješenja u kompanije u BiH. U početku su mnoge kompanije imale pitanja i nedostatak kapaciteta za transformaciju. Organizovali smo edukativne programe za 700 preduzeća i podržali 70 kompanija kroz inovacijske vaučere za testiranje novih tehnologija. Uspostavili smo četiri digitalna inovacijska huba (DIH) koja pružaju podršku u digitalizaciji, umrežavanju, edukaciji i testiranju. Podržali smo Centar za digitalnu transformaciju i pokrenuli sinergiju istraživačkog i privatnog sektora, primjer je Green Agenda Innovation Acceleration (GAIA). U tri godine postigli smo mnogo na polju digitalne transformacije, a taj proces će se nastaviti. Kompanije će morati digitalizovati i ozeleniti svoje poslovanje, a DIH-ovi će im pružiti podršku i rješenja, kazala je ovom prilikom Eva Naeher, programska direktorica GIZ-a u BiH.

Agenda 2030. Ujedinjenih nacija ističe potencijal tehnologije za napredak, prevazilaženje ekonomskih i društvenih razlika te izgradnju naučnih zajednica s pristupom kvalitetnim javnim uslugama. U skladu s tim, its4Health DIH podržava digitalnu transformaciju zdravstvenog sistema u BiH, omogućavajući siguran, transparentan i učinkovit pristup medicinskim uslugama.

Its4Health DIH uspostavljen je sa Sarajevskom školom za nauku i tehnologiju (SSST), Institutom za metrologiju BiH (IMBiH), Verlab institutom, te Institutom za standardizaciju BiH (ISBiH) na čelu.

– Digitalni inovacijski hub its4Health osnovan je kako bi pružio zdravstvenim organizacijama priliku za unapređenje poslovanja putem digitalnih rješenja. S obzirom na visoke troškove i ograničene budžete, DIH omogućava testiranje digitalnih rješenja kako bi organizacije utvrdile njihovu prikladnost i našle odgovarajuća rješenja. Pored toga, DIH podržava IT kompanije u razvoju aplikacija koje poboljšavaju kvalitetu zdravstvene zaštite. Također, osnovan je Centar za digitalnu transformaciju, koji pomaže malim i srednjim preduzećima da unaprijede interne procese, naglasila je Lejla Gurbeta Pokvić, direktorica Verlab instituta.

Na događaju su predstavljeni i uspjesi kompanija koje su koristile podršku projekta.

Nejra Vranić iz Poliklinike Atrijum, Lilijan Sulejmanović iz Bardo d. o. o, Arslan Hajdarević iz e387 d. o. o, Nejra Aljović iz kompanije Bosona Food d. o. o. i Mevlida Tabaković iz kompanije SunsetPro d. o. o. podijelili su svoja iskustva i rezultate koje su postigli zahvaljujući digitalizaciji.

Lilijan Sulejmanović, direktorica kompanije Bosona Food, potvrdila je da je digitalizacija ključna za mala i srednja preduzeća, jer omogućava efikasnije poslovanje i bolje upravljanje resursima, što je od suštinskog značaja za njihov rast i konkurentnost na tržištu.

Konkurentnost

Digital Storm DIH drugi je predstavljeni DIH i on je nastavak uspješne saradnje kompanije FabLab i QSS-a koja je počela još 2015. godine radom na projektima digitalizacije u oblasti Clouda, sigurnosti podataka i zaštite intelektualnog vlasništva.

Zaključeno je da je digitalno poslovanje preduslov konkurentnosti, kao i da poslovna zajednica i nadležne institucije trebaju nastaviti raditi na digitalizaciji ekonomskih procesa u preduzećima, što će dovesti do povećanja investicija i izlaska na evropska i međunarodna tržišta.Alema Pendek

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.