Ultimate magazine theme for WordPress.

Ganić i ostali: Garancije za miran izlazak kolone JNA

0 0


Jusuf Pušina s braniocem Nikicom Gržićem. Foto: BIRN BiH

Rajko Banduka kazao je da je bio ađutant komandanta Druge vojne oblasti JNA Milutina Kukanjca. Ispričao je da je 2. maja čuo da je napadnut Dom JNA, te da je naređeno jednoj jedinici da ode provjeriti, te da su dobili informaciju da je bilo ranjenih i poginulih u toj jedinici.

On je naveo da je bilo napada i na komandu, a da sutradan dolazi do pregovora u kojima su učestvovali Kukanjac, tadašnji predsjednik Republike BiH Alija Izetbegović, te UNPROFOR-ov komandant Lewis MacKenzie i šef posmatračke misije Evropske zajednice Pereira.

“Predsjednik je 2. maja zadržan na aerodromu i zbog njegove bezbjednosti je sklonjen ili zaštićen u kasarni u Lukavici“, kazao je Banduka.

On je pojasnio kako je čuo telefonski razgovor Kukanjca i Izetbegovića, koji je kazao da je izgleda uhapšen, na šta mu je Kukanjac rekao da može ići na svoju odgovornost, ali mu to ne savjetuje.

Ispričao je da je prvobitno planirano da Kukanjac i Izetbegović razgovaraju u zgradi PTT inžinjeringa, ali neki vojnici nisu dali Kukanjcu da napusti komandu.

“Oko 14 sati sam Izetbegović je ponudio da će garantovati izlazak kolone i da će lično doći uz MacKenziea i Pereiru, da će garantovati da kolona mirno napusti“, kazao je Banduka.

Kad je Izetbegović došao u komandu, kako je dodao, zatraženo je dodatno vrijeme za pakovanje stvari. Kukanjac je, prema svjedokovim riječima, pozvao Izetbegovića u kabinet na kafu. Kazao je da su poslije u njegovu kancelariju došli neki ljudi iz vrha RBiH, koje nije poznavao, ali je saznao da su dvojica bili Jusuf Pušina i Bakir Alispahić.

Banduka se prisjetio kako je kolona stala nakon što je krenula, te se čula graja i pucnjava. Pukovnik koji je bio s njim u vozilu, kako je ispričao, otvorio je prozor i pogođen je u sljepoočnicu, a drugi oficir u nos, dok je jedan metak pogodio njegov šljem.

“Masa je bila šarolika – i civila, poluuniformisanih, bilo je obilježenih. Kada je kolona stala i pucnjava, ti ljudi su jurnuli“, rekao je svjedok, dodajući da je – po tim dešavanjima, naredbama da se obustavi paljba, kao i sklanjanju vozila – zaključio da je to bilo organizovano.

On je kazao da je morao leći na cestu i da su neki prilazili i šutirali ga. Ispričao je da su poslije prevezeni u FIS, gdje se pojavio general Stjepan Šiber koji je naredio da se prekine maltretiranje i da ih razvrstaju na oficire, rezerviste i mlade vojnike.

Banduka je posvjedočio da je u sali u kojoj su bili zatvoreni bilo “obezbjeđenje koje je ličilo na vojnike“. Rekao je da su neki odvođeni i premlaćivani. Dodao je da su sutradan pušteni.

Za napad na kolonu, ubistva, ranjavanje i zlostavljanje pripadnika Jugoslovenske narodne armije i civila optuženi su Ejup Ganić, Zaim Backović, Hamid Bahto, Hasan Efendić, Fikret Muslimović, Jusuf Pušina, Bakir Alispahić, Enes Bezdrob, Ismet Dahić i Mahir Žiško, koji su obavljali visoke političke, vojne i policijske dužnosti.

Na pitanja Ganićeve braniteljice Lejle Čović, Banduka je rekao da su u Domu JNA bili vojnici, ali da nije bilo neke naoružane formacije. Na pitanja o zadržavanju Izetbegovića, svjedok je rekao kako je čuo da je Izetbegoviću bilo omogućeno da kontaktira s Ganićem. Braniteljica Čović je konstatovala da on to nije kazao ni u jednoj od tri ranije izjave, na šta je svjedok rekao da ga niko nije pitao o tome.

Backovićevu braniteljicu Jesenku Rešidović interesovalo je da li je svjedoku poznato da je JNA imala raspoređeno teško naoružanje oko grada, da je izvlačila oružje iz skladišta, te dejstvovala po naseljima, na šta je svjedok odgovarao negativno.

Odbranama Pušine i Backovića precizirao je da je dvojicu optuženih vidio nakon što su završeni pregovori o povlačenju. Branilac Nikica Gržić je konstatovao da svjedok nije spomenuo Pušinu i Alispahića u iskazu datom 1994., a da je kasnije naveo da su bili prijatni. Svjedok je to potvrdio, navodeći da oni nisu bili na mjestu gdje se pregovaralo.

Braniteljica Mirna Avdibegovć je navela da svjedok nije spomenuo dvojicu optuženih ni kada je svjedočio u Haškom tribunalu na suđenju Ratku Mladiću, čiji je ađutant kasnije bio.

Mladić je u Hagu osuđen na doživotni zatvor kao komandant Vojske Republike Srpske.

Suđenje se nastavlja 17. jula.


Post Views: 5

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.