Ultimate magazine theme for WordPress.

Generalske plaće i do 4.400 maraka – PressMedia

0 0


Prema planu strukture generalskog kora, Oružane snage Bosne i Hercegovine (OSBiH) imaju 13 generala, odnosno viših oficira u rangu brigadnog generala, generalmajora i generalpukovnika.

Kao i svim državnim službenicima, Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH utvrđen je koeficijent koji se odnosi i na personal Ministarstva odbrane BiH, odnosno sva profesionalna lica u službi.

Ministarstvo odbrane BiH je prilikom usvajanja budžeta za 2023. godinu povećalo plaće oficira, pa tako najviši generalski čin u OSBiH, čin generalpukovnika koji ima načelnik Zajedničkog štaba, ima plaću od gotovo 4.400 KM.

Čin niže, odnosno čin generalmajora koji imaju dva zamjenika načelnika Zajedničkog štaba, kao i komandant Operativne komande i Komande za podršku, ima plaću približno 3.550 KM. Prvi generalski čin, čin brigadnog generala ima plaću otprilike 3.300 KM, pri čemu taj čin ima šest generala, i to generalni inspektor OSBiH, dva zamjenika komandanta Operativne i Komande za podršku te tri komandanta brigada.

Treba istaći i to da je, osim visokog koeficijenta plaća, za generale previđen i vrlo visok koeficijent penzija, pa će tako generalpukovnik imati penziju od gotovo 3.200 KM.

S druge strane, nedavnim izmjenama Zakona o plaćama ujednačen je koeficijent penzija vojnih penzionera, čime je eliminirana nejednakost u odnosu na Zakon o odbrani.  

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.