Ultimate magazine theme for WordPress.

Gradonačelnik Tuzle i načelnik Općine Stari Grad Sarajevo razgovarali o unapređenju rada lokalne samouprave

0 1


Gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, održao je konstruktivan sastanak sa načelnikom Općine Stari Grad Sarajevo, Irfanom Čengićem, u cilju razmatranja mogućih načina unapređenja rada i organizacije jedinica lokalne samouprave. Tokom susreta, u Gradskoj upravi Tuzle, razmijenili su iskustva i informacije, ističući važnost saradnje između gradova i općina radi efikasnijeg pružanja usluga građanima.

Poseban fokus razgovora bio je na procesu digitalizacije organa uprave, koji predstavlja ključni korak ka modernizaciji i efikasnosti administrativnih procesa. Zaključeno je da je neophodno kontinuirano ulaganje u digitalne tehnologije radi poboljšanja kvaliteta usluga, otvorenosti i transparentnosti rada lokalnih vlasti.

Sastanak je bio i prilika za razmatranje zajedničkih projekata i inicijativa koje bi mogle doprinijeti saradnji između Tuzle i Starog Grada Sarajeva na različitim poljima, kako bi se ostvarili ciljevi održivog razvoja i poboljšala kvaliteta života građana oba grada.

(TIP)Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.