Ultimate magazine theme for WordPress.

Hadžić i ostali: Pročitan iskaz preminulog svjedoka

0 3


Nehru Ganić. Foto: BIRN BiH

Fahrudin Ćerimagić posvjedočio je u istrazi da je u Štab TO-a došao 13. juna 1992. godine. Naveo je ko su bili članovi Štaba i da je na njegovom čelu bio Nehru Ganić. Kazao je da je Štab imao dva odreda, kao i da su došli pripadnici jedinice iz Kaknja. O akciji u selu Čemerno od 10. juna nije imao saznanja.

“Ništa mi nije poznato. Ona je bila prije nego što sam došao“, kazao je Ćerimagić.

Odbrane su prigovorile na relevantnost iskaza ovog svjedoka.

Na suđenju su saslušani vještaci u vezi zdravstvenog stanja svjedoka Bakira Kulovića. Hirurg Ademir Hadžismajlović kazao je da s njegovog stanovišta nema prepreka za svjedočenje Kulovića, dok je internista Radojka Golijan zaključila da svjedok trenutno nije sposoban da pristupi na sud zbog liječenja. Vijeće je odlučilo da do aprila sačeka nove nalaze svjedoka.

Na ročištu je ponovo razgovarano o saslušanju preostalih svjedoka Tužilaštva koji ne žive u BiH. Branioci Izet Baždarević i Ifet Feraget izričito su se protivili prijedlogu za saslušanje trojice svjedoka putem video veze, navodeći da se radi o komandirima artiljerijskih jedinica i ključnim svjedocima, te da su ranije bili pod istragom. Ostale Odbrane takođe su se pridružile ovim prigovorima.

Predsjedavajuća Vijeća Minka Kreho je naložila tužiocu da kontaktira svjedoke i utvrdi zbog čega ne žele doći, te da obavijesti Sud da li se protiv njih vodi istraga.

Za zločine u Čemernom optuženi su Džemal Hadžić, Teufik Turudić, Džemal Smolo, Senad, Haris i Benjamin Sikira, Enes Durak, Mirsad, Nusret i Mirzet Bešlija, te Nehru Ganić. Prema optužnici, oni su 10. juna 1992. napali Čemerno – pucanjem, bacanjem bombi, mučenjima i paljenjem imovine – što je rezultiralo smrću 30 osoba srpske nacionalnosti.

Planirano je da u nastavku suđenja bude saslušan vještak vojne struke, ali pošto Tužilaštvo nije dostavilo Odbrani potrebne materijalne dokaze, naredno ročište neće biti naredne sedmice već 7. marta.


Post Views: 26

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.