Ultimate magazine theme for WordPress.

Intenzivirane aktivnosti na uređenju Tuzle

0 0


Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u saradnji sa JKP Komunalac, kome su povjereni poslovi održavanja i uređenja javnih površina u skladu sa Programom rada, intenzivno provodi aktivnosti na uređenju grada.  Izvršeno je pranje svih većih naselja u gradu i istom dinamikom se nastavlja pranje preostalih naselja. Uporedo sa pranjem i čišćenjem asfaltnih površina, radi se na uređenju zelenih površina i sadnji novih zasada.

Orezivanje stabala izvedeno je u skladu sa zahtjevima građana u naseljima Tušanj, Dragodol i Solina a planirano je uređenje drvoreda u Slavinovićima, na Sjenjaku i Stupinama duž saobraćajnica i pješačkih staza. U periodu povoljnom za sadnju, započelo je popunjavanje cvjetnih gredica žardinijera te sanacije devastiranih i uništenih zelenih površina.

Uklanjaju se i deponije otpada u pojedinim mjesnim zajednicama te je pokrenuta inicijativa da se građani upute na propisno odlaganje otpada i da se u saradnji sa JKP Komunalac i Službom za inspekcijske poslove spriječi  nastanak novih deponija otpada.

Također,  Služba nastavlja s radovima na uređenju obale jezera u Mjesnoj zajednici Kiseljak, nastojeći doprinijeti estetskom i ekološkom unapređenju lokalne zajednice.

(TIP)Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.