Ultimate magazine theme for WordPress.

/INTERVJU/ Čuljević: Za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u FBiH izdvojeno 85,3 miliona KM

0 1


/Razgovarao: Adin Jusufović/

U intervju za RTV Slon Haris Čuljević, glasnogovornik Federalnog zavoda za zapošljavanje govorio je o najavljenim Javnim pozivima zapošljavanja i samozapošljavanja u ovoj godini, načinu prijave na Javne pozive te koliko je sredstava za te namjene izdvojeno.

Koliko je Federalni zavod za zapošljavanje u ovoj godini pripremio projekata i koji su to projekti? 

Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je donio odluke o usvajanju programa zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke za 2024. godinu za osam programa. To su: Program sufinansiranja zapošljavanja 2024, Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2024, Program sufinansiranja Start up – Druga prilika 2024, Program sufinansiranja zajedničkih projekata sa drugim pravnim subjektima 2024; Program sufinansiranja zapošljavanja – Služba u saradnji sa poslodavcima 2024, Program „Obuka i rad kod poznatog poslodavca 2024“, Program „Obuka za tržište rada 2024“, Program sufinansiranja samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2024.

Ko sve sve može prijaviti na ove projekte i na koji način? 

Programi su namijenjeni osobama sa evidencije nezaposlenih osoba u Federaciji BiH, odnosno namijenjen je za više kategorija i to mladi, žene, dugotrajno nezaposleni ali i za sve osobe koje se nalaze na evidenciji. Treba reći da se dvojako aplicira na ove naše programe. Na program sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja samozapošljavanja aplicira se online putem web portala FZZZ i Javni pozivi za ova dva programa još nisu otvoreni.

Koji javni poziv su već objavljeni? 

Ono što možemo da kažemo da su Javni poziv za učešće u Programu „Obuka i rad kod poznatog poslodavca 2024“, Program „Obuka za tržište rada 2024“, i Program sufinansiranja samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2024. otvoreni da se nalaze na web portalu FZZZ gdje su dostupni prijavni obrasci.

Koliko sredstava će biti izdvojeno za ove pozive?

Sve ukupno za mjere aktivne politike zapošljavanja u 2024. osigurano je 85,3 miliona KM. Procjenjujemo da bi tim mjerama i sa tim iznosom trebalo biti obuhvaćeno negdje oko 12.000 osoba sa evidencije nezaposlenih.

 Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.