Ultimate magazine theme for WordPress.

Jedan od EU prioriteta: Vijeće ministara BiH usvojilo Strategiju javnih nabavki

0 0


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je u utorak Strategiju javnih nabavki u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2024–2028. godine i Akcijski plan za njeno provođenje, radi jačanja kapaciteta u ovom području i ispunjavanja jednog od prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU-u.

Usvajanjem ove strategije, koju je pripremila Agencija za javne nabavke BiH, stvaraju se pretpostavke za moderan, transparentan, konkurentan i učinkovit sistem javnih nabava sukladno zakonodavstvu Evropske unije i najboljim praksama.

Strategija, uz institucionalni okvir, monitoring i pravnu zaštitu, uključuje šest strateških EU prioriteta javnih nabava, i to profesionalizaciju, uvođenje zelenih i društveno odgovornih javnih nabava, digitalizaciju, jačanje transparentnosti, integriteta i kvalitete te centralizaciju javnih nabava, kao i povećanje pristupa malih i srednjih poduzeća tržištu javnih nabavki.

Akcijski plan, kao sastavni dio ove strategije, sadrži specifične ciljeve i mjere, uz opis aktivnosti za realizaciju, s rokovima za izvršenje, potrebnim finansijskim i ljudskim resursima, odgovornim institucijama i drugim institucijama koje doprinose implementaciji, te navodi rezultate i rizike u tim procesima.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i dostavit će Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudbenim i tužiteljskim institucijama na razini Bosne i Hercegovine, kojim se provodi odluka Ustavnog suda BiH.

Dopunama Zakona, koje je predložilo Ministarstvo pravde, vrši se ujednačavanje prava na troškove smještaja i naknade za odvojeni život stručnog osoblja u pravosudnim institucijama s nositeljima pravosudnih funkcija, sucima i tužiteljima na razini BiH, a radi osiguranja načela nezavisnosti pravosuđa.

Istodobno se uvodi naknada za obavezno dežurstvo ili pripravnost za rad sucima i tužiteljima, a njenu visinu, uslove i način ostvarivanja definiraće Vijeće ministara BiH posebnom odlukom.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i Prijedlog osnova za zaključivanje sporazuma između Evropske unije, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, o učešću u programu Unije – Digitalna Evropa (2021–2027), s ciljem osiguranja brže digitalne transformacije društva i gospodarskog oporavka u BiH.

Vijeće ministara BiH donijelo je također Odluku o odobravanju ulaska i boravka u Bosnu i Hercegovinu pod posebnim uslovima državljanima Palestine koji su srodnici državljana BiH.

Na ovaj način omogućen je olakšani ulazak i boravak u BiH za tri osobe (majka i dvoje djece) koje su srodnici državljana BiH, a za koje je ranije izvršena sigurnosna provjera. Ulazak je omogućen preko graničnog prijelaza “Međunarodni aerodrom Sarajevo”.

(TIP/Izvor: Agencija Anadolija)Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.