Ultimate magazine theme for WordPress.

Kosovo ocenjeno niskom ocenom 2,35 u oblasti brige o deci

0 1


Koalicija nevladinih organizacija za zaštitu dece na Kosovu, KOMF, objavila je prvi monitoring izveštaj „Evaluacioni karton” – Kakav je ukupan rezultat Kosova za brigu o deci, koji pokazuje da je Kosovo ocenjeno niskom ocenom 2,35 u oblasti brige o deci, prenosi Anadolu.

Izveštaj KOMF-a objavljen je u Skupštini Kosova, uz prisustvo predstavnika Skupštine, kabineta kosovskog premijera, relevantnih ministarstava i drugih institucija, međunarodnih agencija, nevladinih organizacija i partnera.

Kako je saopšteno iz KOMF-a, izveštaj iznosi podatke o stanju prava deteta, stepenu primene Zakona o zaštiti dece i daje preporuke od kojih se očekuje da podrže unapređenje i zaštitu prava deteta na Kosovu.

Ocenjivanje polja u ovom izveštaju je zasnovano na sistemu ocenjivanja, kao što je ocenjivanje učenika u kosovskim školama, od prvog do petog razreda. Izveštaj su izradila 24 koautora, stručnjaka iz organizacija članica KOMF-a, koji su dali ocenu oblasti kroz konkretne argumente koji potkrepljuju datu ocenu.

Ocena u oblasti socijalne zaštite je 2.6, neki od argumenta te ocene su veoma ograničen uticaj socijalnih transfera na smanjenje siromaštva dece i porodica, neodrživo finansiranje koje rizikuje zatvaranje ili smanjenje kvaliteta mnogih socijalnih usluga za decu i porodice i nedostatak mapiranja usluga i potreba stanovništva za uslugama.

Zaštita dece je ocenjena ocenom 2.5 zbog nedostatka preventivnih usluga i usluga dugoročne reintegracije dece, fragmentiranog sistema dečije zaštite, neintegrisanih usluga između obrazovnog, socijalnog i zdravstvenog sektora,iIdentifikacija, prijavljivanje i nisko samoprijavljivanje dece u situacijama nasilja.

Zdravlje dece je ocenjeno sa 2.25, uz argumentaciju da nedostaju statistički podaci o broju dece sa smetnjama u razvoju, broju dece koja konzumiraju duvan, alkohol i droge, potom nedostatak lekova u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, nedostatak preventivnih službi i specijalizovanih rehabilitacionih službi za lečenje dece koja koriste opojne supstance i veoma ograničeni ljudski resursi za mentalno zdravlje dece.

Razvoj u ranom detinjstvu je dobilo ocenu 2.25. U ovoj oblasti se ističe niska uključenost dece u predškolsko vaspitanje i obrazovanje, mali apsorpcioni kapacitet mreže predškolskih ustanova, nedostatak usluga za ranu intervenciju u porodičnom okruženju i nedostatak alternativnih programa podrške roditeljima.

Obrazovanje je ocenjeno ocenom 2.5, uz naglasak da je kvalitet obrazovanja nizak, da uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u škole nije smisleno i zasnovano na individualnim potrebama dece, te da nedostaje stručno i pomoćno osoblja kao što su psiholozi, pedagozi i asistenti za decu sa smetnjama u razvoju u školama.

Maloletničko pravosuđe je dobilo najnižu ocenu, 2.0, uz naglasak da nedostaju službe za prevenciju i zaštitu maloletnika u sukobu sa zakonom bez krivične odgovornosti, da je zabeležen značajan pad u primeni mera diverziteta u sistemu maloletničkog pravosuđa, te da nedostaju stručnjaci za rehabilitaciju i reintegraciju maloletnika u vaspitno-popravni sistem.

KOMF je izradio “Evaluacionu karticu” uz podršku UNICEF na Kosovu i u partnerstvu sa USAID-om na Kosovu.Na internet stranici Anadolu Agency (AA) objavljen je samo dio sadržaja vijesti koje su putem našeg Sistema protoka vijesti (HAS) dostupne korisnicima. Molimo da nas kontaktirate za pretplatu.

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.