Ultimate magazine theme for WordPress.

Matuzović i ostali: Vojna policija postojala prije 106. brigade

0 2


Đuro Matuzović. Foto: BIRN BiH

U nastavku suđenja za zločine na području Orašja, okončano je saslušanje vještaka Milana Gorjanca, koji je sačinio nalaz i mišljenje na zahtjev Odbrane Matuzovića, nekadašnjeg komandanta 106. brigade.

Vještak je rekao da je ova brigada formirana po uzoru na brigade Hrvatske vojske.

“Pošto je već tu bila Vojna policija, bilo je suvišno da bude još jedna”, kazao je Gorjanc odgovarajući na dodatna pitanja branioca Vlade Adamovića.

Dodao je da je ta postojeća Vojna policija bila pod komandom Pere Vincentića. Na pitanje o izvještajima koje je Vojna policija podnosila brigadi, vještak je objasnio sistem podvojene komande, koji, kako je naveo, postoji u svim armijama svijeta.

“Sigurnost je uvijek imala svoj sustav zapovijedanja koji nije dostupan nama zapovjednicima. Ja nikada nisam vidio izvještaj mog pomoćnika za sigurnost”, rekao je Gorjanc.

Odbrana je uložila dokumentaciju koju je koristio vještak, a branilac Adamović je napomenuo da u naredbi za formiranje brigade nema Vojne policije.

Matuzović je optužen s Ivom i Tadom Oršolićem, Markom Dominkovićem, Josom Nedićem, Markom Blažanovićem, Matom i Antom Živkovićem, Stjepom Đurićem i Mirkom Jurićem za progon srpskog stanovništva – ubistvima, zatvaranjem, mučenjem, silovanjima i drugim nečovječnim radnjama počinjenim u Orašju.

Pitanja za vještaka imala je Odbrana Dominkovića, koji je optužen u svojstvu komandira Policijske stanice u Orašju. Vještak se složio s braniocem Krešimirom Zubakom da je Vojna policija imala nadzor nad srpskim zatočenicima.

Branioca je interesovao zaključak vještaka da je Krizni stožer u Orašju, uz saglasnost vojne i civilne policije, donio odluku da se za izgradnju skloništa anagažuju pritvorenici. Gorjanc je kazao da je tako zaključio jer su bili prisutni predstavnici policije na sjednici i niko se nije protivio.

Rekao je da nije vidio tu odluku, ali da su neki svjedoci Tužilaštva naveli da je takva odluka najvjerovatnije donijeta na Kriznom štabu. Predsjedavajuća Vijeća Minka Kreho napomenula je da je Vijeće ranije odlučilo da neće cijeniti nalaz vještaka u dijelovima u kojima se oslanja na iskaze svjedoka.

Nastavak suđenja je 13. marta, kada će u svoju korist svjedočiti optuženi Matuzović.


Post Views: 6

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.