Ultimate magazine theme for WordPress.

Međuvršnjačko nasilje sve prisutnije na društvenim mrežama

0 0


Najčešće međuvršnjačko nasilje počinje na internetu. Ovo su pokazali rezultati jednomjesečne zajdničke kampanje Ministarstva obrazovanja i nauke TK i svih škola u kantonu u okviru koje se radilo na preveniranju nasilja.

Značajn dio problema povezan sa sa nasiljem proizilazi iz virtuelnog svijeta odnosno iz korištenja različitih društvenih mreža“, rekao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Konkretnog rješenja za ovaj problem, kaže ministar Omerović, nema, jer potencijalna potpuna zabrana korištenja mobitela i društvenih mreža zahtijeva izmjene zakona, što, kako kaže ministar, nije lako izvodivo.

Vi znate da se pričalo da se takva vrsta nasilja postavi kao krivično djelo, a to nije u domenu kantona nego FBIH. Mi možemo uraditi ovo što smo pozicionirali u pravilniku, a to znači da u onom trenutku kada mi utvrdimo da su učenici vršili cyber nasilje, da te učenike sankcionišemo“, rekao je Omerović.

S obzirom na ovakve rezultate, tokom aprila će biti nastavljena kampanja naziva „Manje ekrana, više života“ koja će biti posvećena kontroli upotrebe mobitela

Ono što nam je jako bitno i nama kao Pedagoškom zavodu i cijeloj zajednici da ovo nije nešto interventnog karaktera, nego je to nešto što će rezultirati time da pravovremeno spriječimo neke oblike nasilja“, kazala je Zumra Šahović, stručna savjetnica u Pedagoškom zavodu TK.

Naglašeno je da će za ovo biti potrebna i dobra saradnja sa roditeljima.

„Još uvijek nam je najveći problem dozvola korištenja upotrebe mobitela u školama, kad i u koje vrijeme i u kojoj mjeri i slično“, istakla je Alma Šehanović, predsjednica Aktiva direktora srednjih škola TK.

Roditelji u najvećoj mjeri prihvataju sugestije, a čim oni prihvate, put to prihvatljivog ponašanja je puno lakši“, rekao je Dževad Mehić, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola TK.

Poručeno je i da se martovskom i novom aprilskom kampanjom, rad na prevenciji nasilja neće zaustaviti, te da će profesori i nastavnici i dalje stalno educirati učenike, kako bi se ovaj problem, smanjio na najmanji mogući nivo.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.