Ultimate magazine theme for WordPress.

Načelnik Gutić donio Pravilnik o nagrađivanju učenika generacije i nadarenih studenata općine Banovići

0 0


Općinski načelnik dr. Bego Gutić donio je Pravilnik o posebnim nagradama učenicima generacije i nadarenim studentima općine Banovići. Ovom Odlukom propisane su osnove, način i kriteriji dodjele nagrada učenicima generacije osnovnih i srednjih škola i nadarenim studentima koji su državljani Bosne i Hercegovine, sa prebivalištem na području općine Banovići.

Nagrade će se dodijeljivati u skladu sa planiranim budžetskim sredstvima, i to: učenicima generacije osnovnih i srednjih škola koji su taj status stekli u tekućoj školskoj godini, učenicima koji su u tekućoj školskoj godini osvojili jedno od prva tri mjesta na kantonalnom, federalnom i/ili državnom takmičenju, odnosno uzeli učešće na nekom od međunarodnih takmičenja te nadarenim studentima odlikovanim zlatnom, srebrenom ili bronzanom plaketom u prethodnoj akademskoj godini.

Za učenike koji ispunjavaju propisane kriterije osnovne i srednje škole dostavit će Službi za društvene djelatnosti i zajedničke poslove zahtjev za ostvarivanje prava na nagradu, a za studente koji su dobitnici zlatne, srebrene ili bronzane plakete Općina će na svojoj web stranici i oglasnoj ploči objaviti Javni poziv za dostavljanje prijava sa dokumentima kojima se dokazuje status dobitnika zlatne/srebrene/bronzane plakete za postignute rezultate tokom studiranja.

(TIP)Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.