Ultimate magazine theme for WordPress.

Obradović i ostali: Čuo pucanj kad je ubijena žena u Novoseocima

0 3


Dragomir Obradović (lijevo) pred Sudom Bosne i Hercegovine. Foto: BIRN BiH

Spasoje Jelić izjavio je da je bio u Izviđačkoj četi Druge romanijske brigade i da su uglavnom bili stacionirani u Knežini, gdje je bila i Vojna policija.

Nakon što mu je tužilac Ivan Matešić pročitao iskaz u kome je rekao da su “muslimani iz Nevoseoca predali naoružanje i bili lojalni”, svjedok je izjavio da je moguće da je tako rekao.

Ispričao je da je 15-ak vojnika bilo u vojnom vozilu i krenuli su iz Knežine prema Rogatici, putem koji se odvaja desno, te pješke došli do brda Ptičijak. Opisao je da je ujutro vidio kuće i narod.

“Narod se skuplja na vrh sela, ne mogu se sjetiti koliko jer je daleko bilo. Ima neko s njima, vojska neka”, izjavio je svjedok.

Negirao je da je nešto čuo s mjesta gdje su bili, nakon što mu je tužilac pročitao iskaz u kome je kazao da je odjednom čuo jauk i plač žena i djece.

Svjedok je kazao da je vidio kako narod silazi prema džamiji i autobuse koji dolaze sa glavne ceste, te da su tu bila i vojna vozila.

Kazao je da je saznao da je tada jedna žena umrla, a jedna ubijena. Rekao je da je čuo pucanj kad je ubijena.

Izjavio je da je samo jedinica izviđača vozilom otišla nazad u Knežinu.

Ispričao je da je Delivoje Todorović, koji je bio vozač, tada bio ljut i rekao da je “Cvijetić ubio jednu ženu”.

“Čuli smo da su žene i djeca odvezeni u Sarajevo, a muškarci u Rogaticu na radnu akciju”, odgovorio je na upit tužioca da li je znao šta je bilo s ljudima iz Novoseoca.

Za zločin u Novoseocima optuženi su Dragomir Obradović, u svojstvu komandira Stanice javne bezbjednosti Sokolac, Momčilo Pajić kao komandir čete Vojne policije Druge romanijske motorizovane brigade i Aleksa Gordić u svojstvu njegovog zamjenika, bivši vojni policajac Nikola Koprivica te Miladin Gašević kao zamjenik komandira Izviđačke čete, a Momir i Branislav Kezunović, Željko Gašević i Jadranko Šuka kao pripadnici te jedinice.

Svjedok Časlav Borovčanin, bivši pripadnik Izviđačke čete, ispričao je da je noć prije dešavanja u Novoseocima bio na fešti sa Slavišom Cvijetićem, da je ujutro naišla “neka kolona” kojoj su se priključili Cvijetić i Blaženko Krunić, kojeg je pokušavao zaustaviti da ne ide.

Svjedok je rekao da je poslije na Kruniću vidio da nešto nije uredu, kad mu je rekao: “Da sam te poslušao, bolje bi bilo”.

Nakon što ga je tužilac upitao je li kasnije saznao šta se desilo tada u Novoseocima, svjedok je rekao da je imao osjećaj da o tome ne treba pričati i nikoga ništa pitati.

Nastavak suđenja je 18. jula.


Post Views: 4

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.