Ultimate magazine theme for WordPress.

Odobreno 66 stipendija za učenike romske nacionalnosti | RTVTK

0 0


Komisija za odabir korsnika stipendija za srednjoškolski nivo i visoki nivo za 2023/2024 godinu održala je sastanak na kojem su članovi komisije odobrili 66 stipendija.

51 Stipendija je za učenike romske nacionalnosti koji pohađaju srednje škole na području TK za školsku 2023/24 godinu u okviru projekta SEC-BIH-01 “Podrška romskim učenicima srednjih škola kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo na području Tuzlanskog kantona” koji se realizuje u okviru regionalnog projekta Regionalna akcija EU za obrazovanje Roma: Povećana obrazovna podrška i mogućnosti za romske učenike na Zapadnom Balkanu i Turskoj (RARE)”, faza II, kojeg finansiraju Evropska Unija (EU) i Romski obrazovni fond (REF), a implementira Udruženje Roma “Euro Rom” Tuzla.

Opšti cilj projekta je povećati akademski učinak i zapošljivost srednjoškolaca romske nacionalnosti kroz osiguranje stipendija zasnovanih na zaslugama i mentorstva/tutorstva i djelotvornog pristupa i osiguranja povezanosti između srednjeg i visokog obrazovanja, kao i između srednjeg obrazovanja i tržišta rada i uticati na poslodavce da poštuju rodnu politiku kao i politiku zapošljavanja u smislu kompetencija podjednako za muškarce i žene.

Projekat obezbjeđuje sljedeće komponente:

– Finansijsku podršku za učenike romske nacionalnosti koji pohađaju srednje škole u školskoj 2023/2024 godini na području Tuzlanskog kantona – u iznosu od 400 EUR.

– Mentorstvo – kroz pružanje dodatne podrške stipendistima u cilju redovnog pohađanja nastave, poboljšanja uspjeha, uključivanja u dodatnu i instruktivnu nastavu; u pripremama za nastavak školovanja na višim stepenima obrazovanja; u postavljanju viših ciljeva postajući njihovi “drugi roditelji” u školi; razvijanja vještina u oblasti učenja, planiranja rada u učenju, itd.

– Tutorstvo – kroz pružanje podrške na dodatnim instruktivnim časovima iz određenih školskih predmeta, priprema za polaganje mature i priprema za polaganje prijemnog ispita na fakultetu.

– Treninzi – planirani su treninzi za korisnike projekta, koji imaju za cilj da osposobe učenike da budu osposobljeni napisati: Biografiju, motivaciono pismo, pripremiti se za intervju za posao i dr. treninge prema potrebama učenika.

– Sastanci sa potencijalnim poslodavcima. Identifikovati će se poslodavci koji će zaposliti učenike nakon završetka srednje škole. Pažnja će biti usmjerena i na deficitarnu profesiju na tržištu.



Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.