Ultimate magazine theme for WordPress.

Oko 8 miliona KM neutrošenih za biomedicinski potpomognutu oplodnju raspoređeno za liječenje teško oboljelih

0 1

Parovi koji vode borbu sa sterilitetom prolaze kroz razne teškoće na putu da dođu do cilja i ostvare se kao roditelji. Jedna od opcija za koju se opredjeljuju je biomedicinski potpomognuta oplodnja (BMPO).

Razni izazovi

Ovaj postupak je u FBiH od januara prošle godine u nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, a finansira se iz federalnog budžeta. Parovi koji namjeravaju ili su već u ovom procesu susreću se sa raznim izazovima i razmjenjuju iskustva na društvenim mrežama. Neki se žale na proces čekanja da dođu na red, pojedini smatraju da se pogoduje nekim klinikama u kojima se vrši BMPO…

Kako bi se riješile nedoumice, zastupnica NiP-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Ajla Milišić-Pepić uputila je pitanja Vlatki Martinović, direktorici Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Neka od pitanja bila su: koliko je u protekloj godini zaprimljeno, a koliko je realizovano zahtjeva za BMPO, sa kojim klinikama, pod kojim uvjetima i tarifi je sklopljen ugovor o BMPO, koliko bračni par čeka na početak BMPO od predaje zahtjeva, te da li je potrošeno svih 10 miliona KM koji su predviđeni budžetom FBiH za 2023?

– Od januara 2023. do januara 2024. zaprimljeno je 640 zahtjeva pacijenata za BMPO. Do kraja 2023. riješeno je, tačnije izdata je saglasnost za 423 pacijenta. Zavod je u prošloj godini zaključio ugovor sa pet klinika za BMPO i to su: poliklinika Arbor Vitae dr. Sarić Mostar, privatna zdravstvena ustanova Zavod za ginekologiju perinatologiju i neplodnost dr. Mehmedbašić Sarajevo, privatna zdravstvena ustanova poliklinika New Life Sarajevo, privatna zdravstvena ustanova specijalna bolnica Plava Medical group sa poliklinikom Tuzla i Zavod za humanu reprodukciju dr. Balić Tuzla. Napominjemo da su ugovori sklopljeni sa zdravstvenim ustanovama koje su verifikovane u federalnom Ministarstvu zdravstva, dok je cijene usluga za BMPO utvrdio federalni Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, navodi Martinović.

Ostvarena saradnja

Budžetom FBiH za 2024. za program BMPO planirano je 10 miliona KM. Budući da su potrošena dva miliona, donesena je odluka kojom su preostala sredstva raspoređena za liječenje pacijenata sa malignim oboljenjima, s ciljem smanjenja lista čekanja iz programa federalnog Fonda solidarnosti.

Finansijskim planom za 2024. godinu za program biomedicinski potpomognute oplodnje planirano je deset miliona KM

Kako nezvanično saznajemo, u zavisnosti od metode BMPO, parovima je potrebno oko 2.000 KM za sam postupak, a refundaciju tih sredstava kasnije mogu tražiti od Zavoda. Iznos cjelokuponog postupka BMPO prelazi 5.000 maraka.

– Moram reći da nisam zadovoljna odgovorima, jer je direktorica navela samo klinike sa kojim su ostvarili saradnju. Lijepa je vijest to da je novac koji nije utrošen za BMPO raspoređen za liječenje teško oboljelih, kazala je Milišić-Pepić za Oslobođenje.

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.