Ultimate magazine theme for WordPress.

Oslobađajuća presuda bivšem direktoru Kantonalne Uprave za inspekcijske poslove TK

0 1


Općinski sud u Tuzli okončao je krivični predmet korupcije i dana 05.marta 2024.godine objavio oslobađajuću prvostepenu presudu donesenu u krivičnom postupku protiv Amela Mehanovića. Imenovani je oslobođen od optužbe da je kao službena osoba na mjestu direktora Kantonalne Uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona počinio krivično djelo – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Amel Mehanović je optužen da je kao službena osoba na mjestu direktora Kantonalne Uprave za inspekcijske poslove TK, počinio krivično djelo – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Stavljeno mu je na teret da je iskoristio svoja službena ovlaštenja tako što je na nepropisan način vršio premiještanje državnih službenika na viša radna mjesta, na koji način je za 3 lica pribavio imovinsku korist u vidu povećanja plate. Pored toga, teretio se i da je u periodu od 05.10. do 07.10.2016. godine put u inostranstvo prikazao kao službeno putovanje, iako putovanje nije imalo nikakva obilježja službenog putovanja, a za koje putovanje je koristio službeno vozilo i podnio zahtjev za isplatu dnevnica i putnih troškova, na koji način je sebi ostvario korist u vidu službenog odsustva s posla i imovinsku korist u vidu troškova putovanja u inostranstvo.

Napominjemo da se radi o prvostepenoj presudi koja nije pravosnažna i na koju postoji mogućnost ulaganja žalbe. 

(TIP/Foto: Arhiva/Faktor)Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.