Ultimate magazine theme for WordPress.

Pacijenti u TK bi uskoro trebali dobiti digitalne zdravstvene kartone | RTVTK

0 0


Zasjedala je danas Vlada TK. Utvrđen je Prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica koji će po skraćenom postupku biti upućen u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku. Prijedlog ovog zakona je pozitivno ocijenjen, a odnosi se na uvođenje prava na hiperbaričnu komoru za RVI i invalide paraplegičare. Vlada TK danas je razmatrala i Odluka o vođenju medicinske dokumentacije i evidencija u elektronskom obliku u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području TK. Pacijenti bi uskoro trebali dobiti digitalne zdravstvene kartone.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.