Ultimate magazine theme for WordPress.

Peulić i ostali: Prikupljanje tijela na sabirno mjesto

0 5


Kotor-Varoš. Foto: BIRN BiH

Svjedočeći iz druge prostorije te uz distorziju slike, S-4 je ispričao kako ga je, dok je putovao na posao, zaustavio policajac Ilija Korušić te ga priveo u “Pilanu”, gdje je sa 100 lica proveo dva dana i dvije noći.

Izjavio je kako su ga iz “Pilane” u Ratno predsjedništvo priveli “Sejdić i Duško Maksumović”. Nakon što je ušao u zgradu, Slobodan Dobočanin mu je rekao da uđe u kancelariju gdje su bila dvojica specijalaca, koji su ga tukli nogama i rukama tražeći oružje.

Dodao je kako je, kada su se otvorila vrata, vidio Manojla Tepića, kojeg je Dobočanin upitao: “Je li to taj?”, na šta je Tepić potvrdno odgovorio. Potom je, prema njegovim riječima, otišao na razgovor kod Nedeljka Đekanovića. S-4 je izjavio kako je raspoređen u Komunalno preduzeće te da je bio na radnoj obavezi do novembra 1994. godine.

“Mi smo kao Civilna zaštita prikupljali poginule ljude na sabirno mjesto”, naveo je svjedok te se prisjetio mosta prema Kukavicama, gdje su on i Marko Marković, koji je vozio traktor, pronašli četiri do pet tijela, dok su u Vrbanji pronašli dva tijela.

Prisjetio se i odlaska pred Dom zdravlja, gdje je ubijeno preko 28 lica. Dodao je kako je Marković dovezao traktor, na koji su specijalci stavili sijeno i ceradu.

“Ovi ljudi iz Ratnog predsjedništva, kad su vidjeli, i oni su se začudili. Nisu ni oni mogli vjerovati šta se desilo”, izjavio je svjedok te dodao da je Marković odvezao tijela u Mali Harem, gdje su ukopani.

Tokom unakrsnog ispitivanja, svjedok je potvrdio da su po njega u “Pilanu” došli Sejdo Tatar i Slobodan Dobočanin, kao i da je prije odlaska u Ratno predsjedništvo odveden u Stanicu javne bezbjednosti.

Svjedok je radi razjašnjenja, na upit predsjedavajuće Sudskog vijeća Vesne Jesenković, precizirao da su ga tukli u Policijskoj stanici, a ne u Ratnom predsjedništvu.

Za progon na području Kotor-Varoši – ubistvima, deportacijom, zatvaranjem, mučenjem, silovanjem i tjeranjem na prinudni rad – sudi se Bošku Peuliću, Slobodanu Župljaninu, Manojlu Tepiću, Janku Triviću i Nedeljku Đekanoviću.

Prema optužnici, Peulić je bio komandant Treće taktičke grupe Vojske Republike Srpske, Župljanin komandant Drugog bataljona 22. brigade, Trivić komandant te brigade, Tepić komandant Teritorijalne odbrane Kotor-Varoš, a Đekanović predsjednik Opštine.

Saslušan je i svjedok S-24, koji se prisjetio da je naišla vojska te oko 30 muškaraca u civilu odvela prema Lipi, a potom prema benzinskoj pumpi, kojom prilikom je vidio kako su dovodili žene kojima je oko vrata bio zavezan konopac.

Naveo je kako je oko devet do deset muškaraca odvedeno, da je čuo rafal iz tog pravca te da ih više nikad nije vidio. S-24 je izjavio kako su njega i 20-ak muškaraca prevezli u Kotor-Varoš u zatvor, koji je bio udaljen oko 50 metara od Osnovnog suda.

Svakoga ponaosob su udarali prilikom izlaska iz kamiona, kazao je svjedok, kao i da nikog nije poznavao osim Alekse Vučanovića, koji je bio čuvar u zatvoru. Ispričao je kako su ih ubacili u sobu u kojoj je bilo oko 70 muškaraca te da ga je, zbog nemogućnosti zatvaranja vrata, jedan specijalac udario vojničkom čizmom u vilicu, kada mu je izbio četiri zuba.

Dodao je da su tokom 24 sata dobijali samo jedan obrok, zbog čega su bili gladni, te da su svi vršili nuždu u toj prostoriji. Od batina je podlegao izvjesni “Zembo” te “neki Hrvat”, dok su odveli Matu Bjelobrka, koji se više nije vratio, rekao je svjedok.

Sutkinja Jesenković je prije saslušanja svjedoka navela kako je došlo do promjene člana Vijeća, pa je tako sudija Zoran Božić došao na mjesto Staniše Gluhajića, koji je sada angažovan u Apelacionom vijeću Suda BiH.

Nastavak suđenja je 15. marta.


Post Views: 9

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.