Ultimate magazine theme for WordPress.

Predstavnički dom i Dom naroda PSBiH sutra o zakonu o sprečavanju sukoba interesa | RTVTK

0 1


Predstavnički dom i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi sutra, na hitnim sjednicama, trebalo da razmatraju Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

Vijeće ministara BiH jučer je jednoglasno usvojilo i uputilo Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri novi tekst Prijedloga zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH, s oznakom EI kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti sa zakonodavstvom Evropske unije i međunarodnom praksom u tom području.

Iz Vijeća ministara BiH je navedeno da se donošenjem ovog zakona, koji je predložilo Ministarstvo pravde, ispunjava jedan od 14 prioriteta u oblasti vladavine prava u procesu evropskih integracija BiH i jedan od ključnih uvjeta za dobivanje statusa kandidata.

Cilj zakona je sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih dužnosti u institucijama na nivou BiH, odnosno uklanjanje privatnih utjecaja na donošenje odluka, jačanje integriteta, objektivnosti, nezavisnosti, nepristranosti i transparentnosti u vršenju javne dužnosti, prevencija i borba protiv korupcije, te jačanje povjerenja građana u institucije BiH.

Predloženim zakonom, uz široko definiran sukob interesa u skladu sa standardima Vijeća Evrope, precizirane su obaveze i odgovornosti nosilaca javnih funkcija, nespojivosti u vršenju druge funkcije ili posla uvođenjem jasnih i jedinstvenih pravila koja ograničavaju vršenje više funkcija ili poslova.

Predloženim zakonskim rješenjem predviđeno je osnivanje Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama na nivou BiH, sa sjedištem u Istočnom Sarajevu.

Definirano je da Komisija ima sedam članova koje imenuje Parlamentarna skupština BiH. Članovi Komisije se imenuju na osnovu kompetencija, ugleda i stručnosti. U postupku imenovanja Parlamentarna skupština BiH osigurava da sastav Komisije odražava jednaku zastupljenost Bošnjaka, Hrvata i Srba, kao konstitutivnih naroda, uz osiguranje jednog člana ostalih, u skladu s Ustavom BiH.

Precizirano je da za člana Komisije ne može biti imenovana osoba koja je nosilac javne funkcije, te da se članovi Komisije biraju na osnovu javnog oglasa.

Predloženim zakonom su propisane i mjere koje Komisija može izreći nosiocu javne funkcije za povrede ovog zakona, a to su: opomena; novčana kazna u iznosu od 1.000 do 20.000 KM; inicijativa za razrješenje dužnosti i poziv za podnošenje ostavke.

Dom naroda državnog parlamenta bi osim ovoga, trebao razmatrati i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH u drugom čitanju, a koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović kazao je Feni da već u redovnoj proceduri imaju zakon o državnoj službi, koji je prošao u prvom čitanju.

– Nema razloga da ga sutra ne stavimo na sjednicu i da ne bude razmatran i vjerovatno i usvojen – kazao je Ademović.  

Predloženim izmjenama i dopunama zakona koji je usaglašen s ekspertima SIGMA-e i Mišljenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH stvaraju se uvjeti za uspostavu Registra zaposlenih u institucijama BiH kao jednog od ključnih uvjeta za početak sistemske reforme javne uprave na državnom nivou.

Istovremeno se u zakon uvodi novo radno mjesto inspektor i jača njegova pozicija službenika s posebnim ovlaštenjima.

Između ostalog, izmjene i dopune zakona o državnoj službi u institucijama BiH omogućit će većem broju zainteresiranih osoba prijavu na javni konkurs, olakšati proces predaje dokumentacije, te ubrzati proces zapošljavanja.

Ministar pravde BiH Davor Bunoza ranije je kazao da predloženim izmjenama nastoje riješiti ključne probleme koji su se pojavili u praksi.

Napomenuo je da jedan od prioriteta na putu ka EU jeste reforma javne uprave.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.