Ultimate magazine theme for WordPress.

Pudar: Računi bez potpisa – Detektor

0 2


Dejan Pudar. Foto: BIRN BiH

Svjedok Đelal Hasečić izjavio je da je radio na poslovima zamjenika direktora za logistiku u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo, da su dosta putovali u to vrijeme jer je sa saradnicima radio na poslovima preuzimanja kontrole nad nebom BiH.

“Nije bilo problema s blagajnikom… Od gospodina Pudara sam dobivao sve pripremljeno i na vrijeme, sve je bilo kako treba“, izjavio je Hasečić i naveo da je obavezno potpisivao sve ono što je i zadužio.

Nakon što mu je tužilac predočio račun iz 2015. za smještaj i aviokarte u vrijednosti od 500 maraka, svjedok je izjavio da je moguće da je to potpisao, ali se ne sjeća jer je prošlo deset godina.

“Prosto ne vjerujem da bih preuzeo novac bez potpisa i dokumenta“, rekao je svjedok nakon što mu je tužilac pokazao račun na njegovo ime.

Svjedok je potom negirao potpise na nekoliko blagajničkih računa koji su potpisani na njegovo ime.

Kazao je Odbrani da ne zna da li je blagajnik imao pristup pečatu, te da smatra da to ne bi trebao imati.

Optužnica tereti Pudara da je od januara 2014. do kraja novembra 2015. prisvojio 276.222 maraka – krivotvoreći račune, blagajničke naloge za isplatu akontacija i naloge za službena putovanja BHANSA-e za druge uposlenike i sebe, a koja se nisu desila. Prema optužnici, Pudar je kao ovlaštena osoba za podizanje i raspolaganje novčanim sredstvima u BHANSA-i, krivotvorio račune pravnog lica “Mrkulić Company d.o.o. Sarajevo”, za navodno pružene usluge BHANSA-e.

Selma Šahbaz je ispričala da je od 2012. radila kao ekomonista u firmi “Mrkulić Company” koja je u okviru svog angažmana imala i turističku agenciju. Kazala je da je ta firma poslovala i s BHANSA-om, te da su se u okviru saradnje i obavljanja usluga koristili fakture i računi.

Nakon što je tužilac Dubak pokazao primjer računa za usluge koje su obavljali, a koji se odnosi na BHANSA-u, svjedokinja je kazala da su na vrhu računa obavezno morali stajati ime i prezime, broj kupona, hotel i period na koji se smještaj rezerviše – što na pokazanom računu nije slučaj.

“Ovi računi su bez potpisa i pečata“, izjavila je Šahmaz.

Kazala je da prvi broj na računu predstavlja redni broj njegovog izdavanja i da nikad nije prešao dvije hiljade, a tužilac je poslije pokazao račun s brojem 2120.

Braniteljica Vasvija Vidović predočila je zapisnik iz istrage u kojem je navela situacije unošenja duplih brojeva u fakture, na šta je svjedokinja rekla da se to rijetko dešavalo.

Tužilac je pročitao iskaz preminulog svjedoka Dražena Hrkaća u kojem je kazao da se pojavio njegov potpis na blagajničkim računima koje nije potpisao.

“Neko je drugi to potpisao, to nije moj potpis“, izjavio je Hrkać i dodao da ne zna ko je mogao krivotvoriti njegove potpise od 23. jula 2015., kada je svjedok koristio godišnji odmor.

Suđenje se nastavlja 14. augusta.


Post Views: 6

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.