Ultimate magazine theme for WordPress.

Radić Pero i ostali: Čuo da su strijeljanje izvršili pripadnici paravojne formacije

0 2


Vlado Ristanović i Božo Vidović. Foto: BIRN BiH

Dragan Gotovac je ispričao kako je prije početka rata živio u Zvorniku te bio sudija Osnovnog suda. On je izjavio da je dobio poziv za mobilizaciju u Malom Zvorniku, kada je postao rezervista Jugoslovenske narodne armije (JNA).

Gotovac je potvrdio da mu je poznato gdje se nalaze sela Malešić i Jusići. Na upit tužiteljice Zorice Đurđević da li je bio u prilici da obiđe teren Malešića, svjedok je izjavio da je bio stalno uz jedinicu i nije imao sredstvo veze. On je potvrdio da ima saznanja o razoružavanju civila.

“Čuo sam drugu informaciju – da su predavali, ne Jusići samo, nego i druga sela i da su to bile lovačke puške“, izjavio je Gotovac.

On je kazao da su u svim selima formirane seoske čete, a komandir čete u Malešiću bio je Živojin Ristanović.

Na upit da li je još nekog upoznao od struktura civilne vlasti, Gotovac je izjavio da se stalno pominjao “lokalni SDS aktivista Božo Vidović“, kao i da za neku drugu njegovu ulogu nije čuo.

Svjedok se prisjetio da je do 28. maja ostao na poziciji Androvića i Malešića. Govoreći o borbenoj akciji 27. maja u Malešiću i Jusićima, kazao je da nije “ništa posebno čuo”. Naveo je kako mu je u jednom momentu na vatreni položaj došao komandir Ristanović, kada mu je kazao da su se desili problemi te da su vojne i paravojne pješadijske formacije ušle u selo Jusići.

Tom prilikom su, kako je kazao, razdvojili žene i djecu te ih odvezli, dok su muškarce odveli i strijeljali. Negirao je da mu je Ristanović kazao gdje je to urađeno.

Nakon što mu je tužiteljica Đurđević predočila izjavu iz istrage, svjedok je potvrdio da su muškarci strijeljani u selu.

“Njegov motiv je bio da se meni povjeri i da me pita šta ja mislim. Rekao mi je: ‘Dragane, došli ljudi sa strane, viša komanda uradila’. (…) Bio je izgubljen, prepadnut, bio je šokiran time što se desilo, a bio je komandir čete i zabrinut za svoju sigurnost“, ispričao je Gotovac te dodao da mu je kazao da su došle neke jurišne pokretne grupe, od kojih Ristanović nije nikoga poznavao.

Za ubistva najmanje 48 osoba i progon stanovništva bošnjačke nacionalnosti iz Jusića u maju 1992. su optuženi Pero Radić, Božo Vidović, Branko Studen i Vlado Ristanović.

U unakrsnom ispitivanju, Gotovac je potvrdio da mu Ristanović nije rekao ko je učestvovao u odvođenju muškaraca, ali je rekao da su došli “neki specijalci”. Dodao je da oni nisu bili pripadnici seoskih četa, kao i da nije imao vojnu komunikaciju s Božom Vidovićem, koji je bio predstavnik za humanitarne potrebe. Izjavio je da njega niko nije obavijestio da će 27. maja biti neka akcija.

Gotovac je potvrdio da je na području Zvornika bilo mnogo paravojnih formacija.

Nastavak suđenja je 5. marta.


Post Views: 36

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.