Ultimate magazine theme for WordPress.

Radić Pero i ostali: Dolazak tenkova na brdo kod Malešića

0 2


Zvornik. Foto: BIRN BiH

Milorad Galić kazao je da je bio raspoređen u obezbjeđenje tenka i da mu je starješina bio, kako je naveo, Studeni. On je kazao da su u aprilu ili maju 1992. s dva tenka došli u Malešić i da su se stacionirali na Vukića brdu u Androvićima.

“Drugi tenk je bio desno. Ispred su bili Selimovići, a ispred drugog Odžačina i gore Jusići“, rekao je Galić, dodajući da se vidjelo par kuća u Jusićima.

On je kazao da su od Studenog dobili naredbe da se odmaknu od tenkova oko 40 metara. Galić je naveo da su se čule detonacije, ali da tenkovi nisu dejstvovali. On je rekao da je u produžetku bila i praga i samohotka, ali nije čuo ni njihovo dejstvo.

Svjedok je rekao da je kasnije, od ispaljene zolje, nastradao vozač tenka koji se prezivao Zelenović.

Na pitanje tužiteljice o dešavanjima u Jusićima, svjedok je rekao da tih dana nije ništa znao, a poslije je čuo da su neki ljudi stradali, dok su žene prevezene prema Memićima.

Pero Radić, Božo Vidović, Branko Studen i Vlado Ristanović optuženi su za ubistva najmanje 48 osoba i progon stanovništva bošnjačke nacionalnosti iz Jusića 27. maja 1992. godine.

Na pitanje Studenove Odbrane, Galić je rekao da ne može tvrditi da je optuženi bio non-stop prisutan dok su bili na Vukića brdu. Braniocu Radetu Goliću je kazao da ne zna ko je bio komandir drugog tenka i da mu ne znači ništa ime Milan Todorović.

Tužiteljica ga je pitala ko im je dao naredbe da se povuku prema kućama kada su čuli detonacije, na šta je svjedok rekao da je to bio Studeni.

Milisav Galić takođe je ispričao kako je s rođakom Miloradom kao pripadnik obezbjeđenja tenkova stigao na Vukića brdo kod Malešića. Kazao je da mu je pretpostavljeni bio Branko Studeni, po čijoj su naredbi držali straže.

On je kazao da je tenk za koji je bio zadužen bio okrenut prema Selimovićima, a ne zna gdje je bio okrenut drugi. Dodao je da su tu bile i praga i samohodna haubica, te da je bilo borbenih dejstava.

“Taj dan nije bilo, mislim da je sutradan… Napadi bili iz pravca Selimovića na tenkove“, rekao je Galić i naveo da nije siguran za vrijeme kada se to dešavalo i misli da je bio početak ili sredina maja.

On je rekao da ne zna šta se dešavalo u Jusićima, a poslije je čuo od familije da je bio masakr prema Miloševićima. Svjedok je potvrdio da mu je porodica pričala da su bile straže u Malešiću i da su ih organizovali Pero Radić, Dušan Spasojević i Božo Vidović.

Spasojević je bio optužen s Radićem i ostalima, ali je njegov predmet razdvojen zbog nedostupnosti i za njim je raspisana potjernica.

Radićevom braniocu Aleksandru Čokeši je rekao da ne zna u kom su periodu straže organizovane, kao ni da li su Radić i drugi imali neku vojnu ulogu i da li su izdavali naredbe.

Na pitanja branioca Radivoja Lazarevića je kazao da nisu mogli vdijeti cijelo selo Jusići. Kazao je da je Zelenović bio pogođen zoljom ili ručnim bacačem i da su se poslije toga povukli.

Braniocu Goliću je potvrdio da je bio komandir tenkova i da se zvao Milan Todorović.

Na pitanja sutkinje Minke Kreho je kazao da im je komandir tenkova Studeni govorio kad ko ide na stražu, spavanje i slično.

Suđenje se nastavlja 26. marta.


Post Views: 14





Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.