Ultimate magazine theme for WordPress.

SEMIR EFENDIĆ REAGIRAO NA URBANISTIČKI PLAN: ‘Planiraju smanjenje urbane zone, na najljepšem dijelu brda Žuč groblje…’

0 1


[{“img”:”/img/vijesti/2024/02/semir_efendic.jpg”,”full”:”/img/vijesti/2024/02/semir_efendic.jpg”,”caption”:””,”bg”:”231e2c”},{“img”:”/img/vijesti/2024/02/ezy_watermark_26-02-2024_11-06-24-0750am_1.jpg”,”full”:”/img/vijesti/2024/02/ezy_watermark_26-02-2024_11-06-24-0750am_1.jpg”,”caption”:”Foto: Samir Saletoviu0107/ Slobodna Bosna”,”bg”:”312e2f”}]

Na 14. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održane jučer, raspravljano je o nacrtima urbanističkih planova, i to: urbanog područja Sarajevo – Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća, urbanih područja Ilijaša, Hadžića i Trnova, kao i nacrti odluka o njihovom provođenju.

Još tokom trajanja sjednice oglasio se načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić čiju objavu prenosimo u cjelosti:

Skupština Kantona Sarajevo upravo raspravlja o nacrtu Urbanističkog plana Grada Sarajeva čije usvajanje i isključiva nadležnost lokalne samouprave, a u ovom slučaju Gradskog vjeća Grada Sarajeva. Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH propisano je da u isključive nadležnosti lokalnih zajednica spada usvajanje urbanističkih planova. Također, Zakonom o prostornom uređenju KS, članom 25. Zakona, propisano je da Urbanistički plan grada usvaja Gradsko vijeće uz saglasnost općina.

Kao osnov za ovakvo postupanje navodi se činjenica da je Skupština KS 2016. godine donijela Odluku o pristupanju izradi Urbanističkog plana grada prema tadašnjoj zakonskoj regulativi. Šta se čekalo 8 godina nikome nije jasno, ali indikativno je da se prema današnjem Nacrtu Urbanističkog plana u odnosu na Odluku o pristupanju izradi plana iz 2016. godine dolazi do smanjenja urbane zone Sarajeva za 2.500 hektara što je nezamislivo, s obzirom na to da bi plan trebao da omogući razvoj grada, a ne njegovu kontrakciju i suzbijanje. Brojne su nezakonitosti, apsurdi i nelogičnosti u ovom materijalu te će u svakom slučaju biti predmet preispitivanja kako sa aspekta nadležnosti, tako i sa aspekta sadržaja. Primjera radi, posred stadiona i atletske staze u Centru Safet Zajko planirana je cesta, na najljepšem dijelu brda Žuč planirano je groblje, a ogromna naseljena odručja Dobroševića i Ahatovića umjesto urbane zone stanovanja pretvaraju se u zonu “suburbanog zelenila” za koje niko ne zna šta znači.”

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.