Ultimate magazine theme for WordPress.

TK: Kako su se pokazale dosadašnje mjere u borbi protiv međuvršnjačkog nasilja?

0 1


Nakon pucnjave u školi u Lukavcu, vlasti u TK su ozbiljnije počele raditi na borbi protiv nasilja, posebno međuvršnjačkog. Iako se, kako tvrde nadležni, o nasilju u školama uvijek govorilo, te se radilo na prevenciji, svi nemili događaji u školama u regionu ali i kod nas naveli su nadležne da se još ozbiljnije posvete ovom problemu. Izrađen je set pravila za sve koji učestvuju u obrazovnom sistemu.

Usvojili smo Uredbu o fizičkoj i tehničkoj zaštiti. Usvojili smo osam podzakonskih akata, donijeli smo pravilnik o kućnom redu, pravilnik o saradnji roditelja sa školom, pravilnike o disciplinskoj odgovornosti i etičke kodekse za zaposlenike u osnovnim i srednjim školama“, rekao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK

Ove mjere su, ističu predstavnici Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola dale rezultate. Sa djecom se radi više na edukaciji, pa je tako i nasilja manje.

Situacija u osnovnim i srednjim školama se znatno promijenila i poboljšala. Dobili smo tu neku ozbiljnost. Većina škola je počela primjenjivati i to da roditelji i treća lica za vrijeme nastave ne ulaze u školu. Nakon situacije u Lukavcu situacija se dosta promijenila“, istakao je Dževad Mehić, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola u TK

Iako je situacija bolja, na prevenciji će se i dalje raditi, ističe resorni kantonalni ministar. Posebna pažnja bit će posvećena i nasilju na društvenim mrežama, a svakoj i najmanjoj prijetnji sigurnosti djece u školama pristupa se krajnje ozbiljno.

Mi smo u pravilnicima koje smo kao nove usvojili precizirali i mogućnost da se diciplinski odgovara i da učenik bude sankcionisan ako vrši nasilje na društvenim mrežama. I to je značajan iskorak“, kazao je ministar Omerović.

Nadležne instuticije su donijele i odluku da mart proglase mjesecom borbe protiv vršnjačkog nasilja, pa će tako tokom narednog mjeseca biti održane različite radionice i edukacije s ciljem borbe protiv ovog sve češćeg društvenog problema.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.