Ultimate magazine theme for WordPress.

Tužiteljica Dejana Jovanović radila na dosta predmeta

0 3


Tužilaštvo Brčko distrikta. Foto: BIRN BiH

Pavo Radoš, koji je saslušan na prijedlog tužene, ispričao je da je s dolaskom na mjesto tužioca u Tužilaštvo Brčko distrikta preuzeo veliki broj predmeta od tužiteljice Jovanović.

Na njeno pitanje da li se sjeća da je ona jedina radila sve revizorske izvještaje, predmete korupcije i privrednog kriminala, svjedok je rekao da se ne sjeća, ali da zna da je radila na puno predmeta.

“Ne mogu tvrditi da ste imali sve te predmete, ali ste ih imali puno”, kazao je on.

Potvrdno je odgovorio na konstataciju tužene kako je jedan od njenih predmeta dodijeljen njemu izolovano, nakon masovne presignacije drugih predmeta, ali je objasnio da se ne sjeća detalja.

Podsjećajući svjedoka na situaciju prispijeća obavezujućeg uputstva na njeno ime o prijemu dokumenta sa oznakom tajnosti, Radoš je rekao da se sjeća, ali ne i detalja koji su stajali u uputstvu.

Na pitanje ko sve ima mogućnost i dozvolu za pristup sefu s crnom knjigom i dokumentima sa oznakom tajnosti i da li to mogu raditi sekretari, svjedok je kazao da misli da ne mogu.

Tužena je upitala svjedoka u kakvoj atmosferi radi i da li je u pisarni bilo adekvatnih uslova za rad, a Radoš je rekao da je on uvijek uspijevao završiti sve svoje obaveze. Na podsjećanje na situaciju kada je u njenom prisustvu, zbog “tapkanja iznad glave” drugih zaposlenika, u pisarni “zajaukao”, svjedok se nasmijao.

“Ja nisam jauknuo, ja sam zagalamio”, kazao je, naknadno pojašnjavajući da je to bilo u šaljivom tonu i da svi tužioci imaju svoje kancelarije u kojima mogu raditi na miru bez ometanja.

Na tvrdnju Jovanović da su se slobodni dani i dani godišnjeg mogli dobiti telefonski i usmeno i bez popunjavanja formulara, svjedok je prvo negirao, ali se na kraju složio.

“Bilo je situacija kada smo zbog hitnosti situacije dobijali telefonski slobodan dan, uz obavezu da moramo rasporediti obaveze na druge tužioce”, rekao je svjedok.

Na pitanje disciplinskog tužioca Asmira Baćevca da li je nakon povratka na posao morao ispuniti formulare i protokole za slobodne dane, svjedok je odgovorio potvrdno.

Nakon saslušanja svjedoka, stranke su uložile materijalne dokaze, a Disciplinska komisija je odbila prijedlog da se Jovanović sasluša u svojstvu parnične stranke.

Jovanović se disciplinskom tužbom tereti za ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke funkcije, kao i za neizvršavanje uputstava nadređenog tužioca, osim ako bi izvršavanje takvog uputstva značilo kršenje zakona.

Iznošenje završnih riječi ja planirano za 15. april.

 


Post Views: 17

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.