Ultimate magazine theme for WordPress.

U TK počinje kampanja „Mjesec borbe protiv međuvršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama“ | RTVTK

0 3


Mart će u TK biti u znaku borbe protiv međuvršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama.  Planirane su edukacije o poštovanju, empatiji inenasilnoj komunikaciji, kao i kreiranje školskih politika. Kampanju mjesec dana borbe protiv međuvršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama provpodiće Ministarstvo obrazovanja i nauke TK, a RTVTK će biti medijski pokrovitelj.

Nakon pucnjave u OŠ Lukavac Grad Vlada TK je izmijenila dva zakona:  Zkon o osnovnom i Zakon o srednjem obrazovanju, Usvojena je Uredba o tehničkoj i fizičkoj zaštiti u školama. Takođe je usvojeno osam podzakonskih akata . Šest se odnosi na učenike, a dva na zaposlenike, precizirao je ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović: „Donijeli smo Ppravilnik o kućnom redu, Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti, pravilnike o saradnji roditelja sa školom i etičke kodekse za zaposlenike u osnovnim srednjim školama. U navedenim propisima nasilje je izdvojeno kao poseban prekršaj koji se po posebnoj proceduri sankcioniše“.

Pedagoški zavod TK organizovao je stručna usavršavanja za nastavnike. Obuku o prevenciji vršnjačkog nasilja prošlo je oko 700 nastavnika. Slične aktivnosti biće intenzivirane tokom marta. Dogovorena su i gostovanja na RTVTK. Cilj kampanje je pokazati djeci posljedice nasilja i objasniti da nasilje nije društveno prihvatljivo. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK najavili su predavanja, seminare, kao i kampanje na društvenim mrežama. Takođe učenici će posjetiti različite institucije kao što su Centri za socijalni rad , policijske uprave ili Odgojni centar TK.

I u ovoj godini škole će imati mogućnost da budu osigurane kroz tehničku i fizičku zaštitu. Nakon usvajanja ovogodišnjeg Budžeta  TK škole mogu pristupiti postupcima javnih nabavki.

Univerzitet u Tuzli namjerava organizovati konferenciju posvećenu prevenciji nasilja u junu. Stručnjaci će kroz svoje radove prezentirati prijedloge za sprečavanje incidenata u školama.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.