Ultimate magazine theme for WordPress.

Upitnik za predstavnike dijaspore – Grad Tuzla

0 8


Upitnik za predstavnike dijaspore

Projekat Dijaspora za razvoj-D4D je zajednički projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH. Svrha ovog upitnika je prikupljanje informacija o načinima komunikacije predstavnika dijaspore i dobijanje informacija od opštine/opštine/grada vašeg porekla, da se obezbedi komunikacija i dobijanje informacija od opštine/opštine/grada vašeg porekla u u skladu sa potrebama predstavnika dijaspore. Dati odgovori su anonimni i koriste se isključivo u svrhu poboljšanja komunikacije između predstavnika dijaspore i opštine/opštine/grada i pružanja usluga opštine/opštine/grada predstavnicima dijaspore.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.