Ultimate magazine theme for WordPress.

Ustavni sud BiH van snage stavio odluke o prodaji državnog zemljišta

0 0


Ustavni sud BiH, odlučujući o zahtjevu Kemala Ademovića, u vrijeme podnošenja zahtjeva predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, za ocjenu ustavnosti Odluke o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene Vlade FBiH (Službene novine FBiH br. 89/23 i 100/23), utvrdio je da osporena odluka nije u skladu sa Ustavom BiH.

Utvrđeno je da je osporena odluka ništavna i da prestaje važiti od dana objavljivanja te odluke u Službenim novinama FBiH. Ustavni sud je naložio Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da preduzmu odgovarajuće korake kojima će poništiti sve odluke i aktivnosti koje su zasnovane na osporenoj odluci.

Također, odlučujući o zahtjevu 13 poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za ocjenu ustavnosti Odluke o načinu i uvjetima prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Srpske koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorina javnim nadmetanjem – licitacijom (Službeni glasnik RS broj 114/23), Ustavni sud je utvrdio da osporena odluka nije u saglasnosti s Ustavom BiH.

Također je utvrđeno da je osporena odluka ništavna i da prestaje važiti od dana objavljivanja te odluke u Službenom glasniku RS. Vladi Republike Srpske i Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske je naloženo da preduzmu odgovarajuće korake kojima će poništiti sve odluke i aktivnosti koje su zasnovane na osporenoj odluci. Ustavni sud je naglasio da je Vlada RS raspolagala državnom imovinom koja je pod zabranom raspolaganja i koja je u isključivoj nadležnosti institucija BiH.

Ove odluke će biti dostavljene podnosiocima zahtjeva u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

U obje odluke Ustavni sud je zaključio da se radi o šumskom zemljištu koje predstavlja državnu imovinu koja je pod zabranom raspolaganja, kako je to Ustavni sud utvrdio u svojim ranijim odlukama koje se odnose na isto pitanje. Stoga je zaključeno da Vlada FBiH i Vlada RS nisu bile nadležne da svojim odlukama na bilo koji način raspolažu navedenom državnom imovinom.

Ustavni sud podsjeća da je Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH propisano da privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom „ostaje na snazi do stupanja na snagu zakona na državnom nivou kojim se uređuju prava vlasništva i upravljanja državnom imovinom, a koji bi usvojila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, odnosno sve dok visoki predstavnik drukčije ne odluči“.

Sličnu odredbu sadrže i zakoni o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Činjenica da Parlamentarna skupština BiH još uvijek nije donijela zakon kojim će regulirati pravo vlasništva i upravljanja državnom imovinom ne može biti opravdanje entitetskim vladama da neovlašteno raspolažu tom imovinom, saopćeno je iz Ustavnog suda BiH.

(TIP/Izvor: Fena/Foto: Arhiva)Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.