Ultimate magazine theme for WordPress.

Višestruki pozitivan efekat „tax free“ modela u Tuzlanskom kantonu

0 1


Kantonalna vlada prihvatila je Informaciju o refundacijama sudskih i administrativnih taksi za upis u nadležni registar i novčanih sredstava na ime nabavke fiskalnog uređaja za 2023. godinu.

Podsjećamo, radi se o realizaciji inicijative „tax free“ modela, koja je pokrenuta 2022. godine, a koja podrazumijeva refundaciju sudskih taksi za registraciju poslovnih subjekata u Registarskom odjeljenju Općinskog suda u Tuzli, kao i administrativnih taksi za upis u odgovarajući gradski iii općinski registar u 2022. godini.

Tokom 2022. godine, odnosno prve godine implementacije, zaprimljeno je ukupno 130 zahtjeva za refundaciju na osnovu kojih je izvršena refundacija uplaćenih sudskih i administrativnih taksi u ukupnom iznosu od 32.597 KM.

Uvidjevši potrebu za unapređenjem poslovnog okruženja i u želji da dodatno olakša osnivanje novih poslovnih subjekata u Tuzlanskom kantonu, Vlada Tuzlanskog kantona je u 2023. godini proširila i unaprijedila ovu incijativu.

Pored već postojeće refundacije sudskih i administrativnih taksi za upis u nadležni registar, nova mjera uključuje i refundaciju novčanih sredstava na ime troškova nabavke fiskalnog uređaja za novoosnovane privredne subjekte u 2023. godini koji prvi puta provode postupak fiskalizacije.

Ovom mjerom Vlada Tuzlanskog kantona nastoji smanjiti prepreke za pokretanje vlastitog biznisa, podržati razvoj preduzetništva, te stvoriti povoljno poslovno okruženje za građane koji žele započeti vlastiti biznis.

Tokom 2023. godine Ministarstvo je primilio ukupno 655 zahtjeva za refundaciju, što ukazuje na visoku potražnju za ovim vidom podrške u preduzetničkoj zajednici. Od ovog iznosa za 118 zahtjeva za refundaciju uplaćenih sudskih i administrativnih taksi u ukupnom iznosu od izdvojeno je oko 32.000 KM, a najveći broj zahtjeva odnosio na refundaciju troškova na ime nabavke fiskalnog uređaja.

Tako su u toku 2023. godine društva sa ograničenom odgovornošću podnijela 110 zahtjeva za refundaciju novčanih sredstava na ime nabavke fiskalnog uređaja (85.391 KM), 48 trgovačkih (33.491 KM) i 96 obrtničkih radnji (65.096 KM), 34 ugostiteljske radnje (19.121 KM), dok se 12 zahtjeva za refundaciju novčanih sredstava na ime nabavke fiskalnog uređaja (6.452 KM) odnosilo na novoosnovane privatne ordinacije.

Preostali zahtjevi za refundaciju novčanih sredstava na ime nabavke fiskalnog uređaja odnose na obrtničke djelatnosti u ukupnom iznosu od 86.563,00 KM.

Od ukupnog broja zaprimljenih, 80 zahtjeva za refundaciju još uvijek nije riješeno, s obzirom da su isti sadržavali određene nedostatke zbog čega je Ministarstvo finansija zatražilo dostavu dodatne dokumentacije od strane podnosilaca zahtjeva.

Sve naprijed navedeno, uz činjenicu da indikator rasta refundacija novoosnovanim privrednim subjektima u Tuzlanskom kantonu u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu iznosi 863%, može se vidjeti višestruki pozitivan efekat navedenih mjera na razvoj lokalne ekonomije i samog zapošljavanja u Tuzlanskom kantonu.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.