Ultimate magazine theme for WordPress.

Vlada TK: Realiziran mali dio sredstava prenamjene poljoprivrednog zemljišta

0 1


Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila i Izvještaj o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini. Raspoloživa sredstva za realizaciju Programa u 2023. godini iznosila su 4 miliona KM i činila su ga neraspoređena sredstva iz ranijeg perioda i planirani prihod sredstava od naplaćenih naknada po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe.

Prihod ostvaren od naplaćenih naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini iznosio je 1.833.930 KM. Najveći iznos naplaćenih naknada od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini ostvaren je sa područja grada Lukavca, u iznosu 462.429 KM, odnosno 25% od ukupnih prihoda u toku 2023. godine, slijede grad Gračanica sa 360.860 KM, grad Tuzla sa 293.197 KM te grad Živinice sa 232.215 KM.

U 2023. godini, kao i u prethodnim godinama, od strane općina/gradova kandidovan je mali broj projekata koji ispunjavaju propisane uslove, dok se realizacija odobrenih projekata odvija nedovoljnim tempom te se često projekti odobreni za realizaciju u tekućoj godini prenose za realizaciju u narednu godinu.

Većina koncesionara poštuje odredbe ugovora o koncesiji

Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici prihvatila Informaciju o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora. U cilju unaprjeđenja stanja u oblasti korištenja prirodnih dobara i dobara u općoj upotrebi na području Kantona Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK i Ministarstvo privrede TK kao koncesori, uložili su velike napore i trud kako bi se proces dodjele koncesija ubrzao, te odnos sa koncesionarima dodatno poboljšao.

Vlada Tuzlanskog kantona i resorna ministarstva su kroz različite načine uspjeli poboljšati izmirenja obaveza po osnovu koncesionih naknada, te smanjenje dugovanja određenih koncesionara.

Ukoliko izuzmemo određene rudnike uglja može se konstatovati da većina koncesionara postupa u skladu sa odredbama ugovora o koncesiji, jer njihove obaveze u pravilu ne prelaze visine utvrđene za zadnji obračunski period, koje najčešće tek dospijevaju za naplatu. Što se tiče rudnika uglja, situacija se poboljšala te se redovno uplaćuju dugovanja po osnovu potpisanih protokola sa resornim ministarstvom.

Zakonom preciziran način obilježavanja 16. jula 1995. godine

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona. Riječ je o inicijativi poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića kojom je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona zaduženo da pristupi izmjenama i dopunama Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona i to člana 4. i člana 5. kako bi se 16.07.1995. godine obilježavao kao dan kada su jedinice 28. divizije i civili Podrinja koji su se zatekli u enklavi izašli na slobodnu teritoriju, te da se konkretizuju nosioci obilježavanja ovog datuma. Dokument je upućen u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku proceduri budući da se ne radi o složenim i obimnim izmjenama i dopunama predmetnog zakona.

Dopunska prava i izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu boračko – invalidske zaštite u ’24. godini

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2024. godini.

Program se sastoji iz tri odjeljka a obuhvata realizaciju dopunskih prava utvrđenih federalnim i kantonalnim zakonima, realizaciju ostalih izdvajanja za korisnike boračko-invalidske zaštite i kriterije za raspodjelu sredstava za ostala izdvajanja korisnicima boračko invalidske zaštite.

Među tim pravima su pravo na zdravstvenu zaštitu – obavezno zdravstveno osiguranje, na ortotsko – protetska pomagala i druga pomagala, na osiguranje lijekova, na pomoć u liječenju, na osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje djece porodica šehida-poginulih boraca kao i na osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje boračke populacije.

Ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2023. godini

Vlada je prihvatila Izvještaj o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2023. godini Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK. Sredstava vodnih naknada u 2023. godini koji pripadaju Tuzlanskom kantonu planirana su Programom u iznosu od 12.111.900 KM.

Ukupan ostvareni prihod od opće i posebnih vodnih naknada koji pripada Tuzlanskom kantonu u prošloj godini iznosio je 5.843.583 KM i manji je od prihoda ostvarenog u 2022. godini za 1,8 %. Kao i u prethodnim godinama, postupajući u skladu sa preporukama Ureda za reviziju institucija u FBiH, transfer sredstava korisnicima vršen je u skladu sa dinamikom izvršenja poslova, odnosno dinamikom realizacije projekata od strane gradova i općina. Iznos sredstava vodnih naknada realizovanih u 2023. godini po projektima planiranim Programom je 5.600.049 KM i veći je od iznosa realizovanih sredstava u odnosu na 2022. godinu za 16 %.

Na kraju izvještajnog perioda nerealizovane ugovorene obaveze – prenos u 2024. godinu, iznose 1.631.752 KM a iznos od 3.066.122 KM predstavlja iznos sredstava za projekte za koje su gradovi i općine u 2023. godine započeli proceduru javne nabavke a nisu je okončale do kraja godine, zbog čega u 2023. godini nisu zaključeni ugovori o prenosu sredstava sa Ministarstvom.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.