Ultimate magazine theme for WordPress.

ZNAČAJNA RAZLIKA IZMEĐU DVA SPOLA: Detaljna analiza otkriva ko u BiH duže živi – žene ili muškarci

0 0


U nedavno objavljenoj Agencije za statistiku BiH, detaljno su analizirani trendovi u životnom vijeku muškaraca i žena širom Bosne i Hercegovine.

Izneseni podaci otkrivaju značajne razlike u prosječnom trajanju života između spolova, ističući pozitivniju sliku za žene, ali i izazove s kojima se suočavaju muškarci u ovoj zemlji.

Prema istraživanju, žene u BiH ne samo da žive duže od muškaraca, već je razlika u prosječnom životnom vijeku između spolova značajna. U 2022. godini, prosjek starosti umrlih žena bio je 77,4 godine, dok je za muškarce taj prosjek iznosio 72,2 godine, što znači da su žene u prosjeku živjele 5,2 godine duže od muškaraca.

Analiza također otkriva da su najveće razlike u stopi maskuliniteta primjetne u različitim dobima. Dok je u skupini od 0 do 19 godina na 100 žena dolazilo oko 106 muškaraca, u najstarijoj životnoj dobi od 80+ godina, taj se broj smanjuje na oko 58 muškaraca na 100 žena. To ukazuje na demografske trendove koji signaliziraju izazove starenja muške populacije.

Glavni razlog dužeg životnog vijeka žena pripisuje se boljem zdravstvenom stanju. Prema podacima iz istraživanja, granica zdravih godina za žene bila je 67,5 godina, dok je za muškarce ta granica iznosila 65 godina tokom 2021. godine.

Očekivano trajanje života također pokazuje značajne razlike, s očekivanih 77,5 godina za žene rođene tokom 2022. godine i 73,1 godine za muškarce rođene u istom periodu.

Ovi statistički podaci naglašavaju potrebu za dubljim razumijevanjem faktora koji utječu na zdravlje i dugovječnost muškaraca u Bosni i Hercegovini, te potiču daljnje istraživanje i akcije usmjerene na promicanje zdravlja i jednakosti spolova u zemlji.

Publikacija “Žene i muškarci u BiH” pruža vrijedan uvid u različite aspekte položaja spolova u društvu te služi kao ključan izvor informacija za sve zainteresirane za ostvarivanje ravnopravnosti i jednakosti među spolovima u Bosni i Hercegovini.

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.